"In het kader van het onderzoek naar de zogenaamde "Panama papers" werd er een gerechtelijk onderzoek gestart naar "Experta", een vennootschap waarvan vermoed wordt dat ze een faciliterende rol zou hebben gespeeld", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "In het kader van dit onderzoek werden er huiszoekingen uitgevoerd en werd er een internationale rogatoire commissie verzonden naar Duitsland." Die rogatoire commissie had als doel welbepaalde informatie te verzamelen over personen die geïdentificeerd werden in het kader van het "EXPERTA-dossier", aldus nog het parket. "Er werd met andere woorden gevraagd om na te gaan of er in de databank "Panama papers" die beheerd word door de Duitse overheid, informatie terug te vinden is die van belang kan zijn voor het lopende gerechtelijk onderzoek. De Duitse autoriteiten hebben hun medewerking verleend en hebben de door België gevraagde informatie overgemaakt aan de Brusselse onderzoeksrechter." Met zijn onderzoek wil het Brusselse parket de personen identificeren die zich schuldig gemaakt hebben aan belastingontduiking of het faciliteren van deze belastingontduiking. (Belga)

"In het kader van het onderzoek naar de zogenaamde "Panama papers" werd er een gerechtelijk onderzoek gestart naar "Experta", een vennootschap waarvan vermoed wordt dat ze een faciliterende rol zou hebben gespeeld", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "In het kader van dit onderzoek werden er huiszoekingen uitgevoerd en werd er een internationale rogatoire commissie verzonden naar Duitsland." Die rogatoire commissie had als doel welbepaalde informatie te verzamelen over personen die geïdentificeerd werden in het kader van het "EXPERTA-dossier", aldus nog het parket. "Er werd met andere woorden gevraagd om na te gaan of er in de databank "Panama papers" die beheerd word door de Duitse overheid, informatie terug te vinden is die van belang kan zijn voor het lopende gerechtelijk onderzoek. De Duitse autoriteiten hebben hun medewerking verleend en hebben de door België gevraagde informatie overgemaakt aan de Brusselse onderzoeksrechter." Met zijn onderzoek wil het Brusselse parket de personen identificeren die zich schuldig gemaakt hebben aan belastingontduiking of het faciliteren van deze belastingontduiking. (Belga)