Het meisje zou volgens de krant De Stentor een afscheidsbrief hebben geschreven waarin de namen staan van haar pesters. School AOC Terra zegt dat van de brief af te weten en die in het onderzoek te zullen betrekken. De school heeft een herdenkingsruimte ingericht voor haar klasgenoten en andere leerlingen. Voor de leerlingen die getuige waren van de zelfmoord is slachtofferhulp ingeschakeld, aldus de krant De Telegraaf. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (02-649.95.55 of www.zelfmoordlijn.be). (DLA)

Het meisje zou volgens de krant De Stentor een afscheidsbrief hebben geschreven waarin de namen staan van haar pesters. School AOC Terra zegt dat van de brief af te weten en die in het onderzoek te zullen betrekken. De school heeft een herdenkingsruimte ingericht voor haar klasgenoten en andere leerlingen. Voor de leerlingen die getuige waren van de zelfmoord is slachtofferhulp ingeschakeld, aldus de krant De Telegraaf. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (02-649.95.55 of www.zelfmoordlijn.be). (DLA)