De speelstraten zijn erg populair in Gent. De voorbije twee zomers zijn er door de coronacrisis honderden aangevraagd en de stad wil dat aantal de komende jaren ondersteunen. Gemeenteraadslid Sven Taeldeman (Vooruit) vroeg maandag of ook sneeuwstraten ingesteld kunnen worden op vraag van bewoners, eventueel binnen het bestaande aanvraagproces. In 2015 werd daar al eens naar gevraagd in een gemeenteraadscommissie en het zou worden onderzocht. "Speelstraten worden lang op voorhand aangevraagd om af te stemmen met hulpdiensten en geplande werken met de daarbij horende omleidingen. Elke straat wordt onderzocht en ondersteund. Elke melding van bewoners en handelaars wordt zorgvuldig behandeld." De huidige procedure neemt drie maanden in beslag. De wegendienst organiseert zich vandaag om de verkeersveiligheid op cruciale plaatsen te garanderen maar houdt geen rekening met speelstraten. Dat zou ook niet meer te organiseren zijn deze winter. In 2023 wordt het reglement echter aangepast na een doorgedreven evaluatie van de bestaande speelstraten. In die oefening kunnen ook sneeuwstraten worden opgenomen en de nodige personeelsinzet van jeugd- en wegendienst. (Belga)

De speelstraten zijn erg populair in Gent. De voorbije twee zomers zijn er door de coronacrisis honderden aangevraagd en de stad wil dat aantal de komende jaren ondersteunen. Gemeenteraadslid Sven Taeldeman (Vooruit) vroeg maandag of ook sneeuwstraten ingesteld kunnen worden op vraag van bewoners, eventueel binnen het bestaande aanvraagproces. In 2015 werd daar al eens naar gevraagd in een gemeenteraadscommissie en het zou worden onderzocht. "Speelstraten worden lang op voorhand aangevraagd om af te stemmen met hulpdiensten en geplande werken met de daarbij horende omleidingen. Elke straat wordt onderzocht en ondersteund. Elke melding van bewoners en handelaars wordt zorgvuldig behandeld." De huidige procedure neemt drie maanden in beslag. De wegendienst organiseert zich vandaag om de verkeersveiligheid op cruciale plaatsen te garanderen maar houdt geen rekening met speelstraten. Dat zou ook niet meer te organiseren zijn deze winter. In 2023 wordt het reglement echter aangepast na een doorgedreven evaluatie van de bestaande speelstraten. In die oefening kunnen ook sneeuwstraten worden opgenomen en de nodige personeelsinzet van jeugd- en wegendienst. (Belga)