De zaak zorgde in 2018 voor ophef tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, nadat in een VRT-reportage panden met onder meer schimmel getoond werden. Vooral de Bernadettewijk in deelgemeente Sint-Amandsberg, een sociale woonwijk uit de jaren 20, kwam in een mediastorm terecht nadat bleek dat zeventien ongeschikt verklaarde woningen alsnog werden bewoond. Het kwam tot een rechtszaak en de sociale huisvestingsmaatschappij kreeg een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel.

Maar WoninGent ging in beroep. In eerste aanleg had de maatschappij nog de vrijspraak gevraagd op basis van overmacht. In beroep pleitte ze schuldig, maar vroeg ze het hof om begrip. 'De problemen zijn begonnen in 2011 toen er werd gefusioneerd met twee andere maatschappijen. Daardoor ging het aantal woningen in eigen bezit van 2.000 naar bijna 10.000', duidde meester Patrick Devers. '29 miljoen euro haalt de maatschappij uit huurinkomsten, terwijl de kost voor onderhoud al 24 miljoen bedraagt. We moeten roeien met de riemen die we hebben', trad meester Marc De Boel hem bij. De advocaten vroegen daarom een boete met een zo groot mogelijk uitstel, zodat zo veel mogelijk geld naar het herstel van de woningen kan gaan.

Het hof bevestigde in zijn arrest evenwel de boete van 200.000 waarvan 120.000 euro met uitstel voor de duur van drie jaar. De huisvestingsmaatschappij moet ook de panden herstellen conform de normen of afbreken en heropbouwen. Ze krijgt daarvoor twee jaar de tijd. Per dag vertraging werd er een dwangsom opgelegd van 150 euro per dag en per pand.

De zaak zorgde in 2018 voor ophef tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, nadat in een VRT-reportage panden met onder meer schimmel getoond werden. Vooral de Bernadettewijk in deelgemeente Sint-Amandsberg, een sociale woonwijk uit de jaren 20, kwam in een mediastorm terecht nadat bleek dat zeventien ongeschikt verklaarde woningen alsnog werden bewoond. Het kwam tot een rechtszaak en de sociale huisvestingsmaatschappij kreeg een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel. Maar WoninGent ging in beroep. In eerste aanleg had de maatschappij nog de vrijspraak gevraagd op basis van overmacht. In beroep pleitte ze schuldig, maar vroeg ze het hof om begrip. 'De problemen zijn begonnen in 2011 toen er werd gefusioneerd met twee andere maatschappijen. Daardoor ging het aantal woningen in eigen bezit van 2.000 naar bijna 10.000', duidde meester Patrick Devers. '29 miljoen euro haalt de maatschappij uit huurinkomsten, terwijl de kost voor onderhoud al 24 miljoen bedraagt. We moeten roeien met de riemen die we hebben', trad meester Marc De Boel hem bij. De advocaten vroegen daarom een boete met een zo groot mogelijk uitstel, zodat zo veel mogelijk geld naar het herstel van de woningen kan gaan. Het hof bevestigde in zijn arrest evenwel de boete van 200.000 waarvan 120.000 euro met uitstel voor de duur van drie jaar. De huisvestingsmaatschappij moet ook de panden herstellen conform de normen of afbreken en heropbouwen. Ze krijgt daarvoor twee jaar de tijd. Per dag vertraging werd er een dwangsom opgelegd van 150 euro per dag en per pand.