Al jaren wordt er gefluisterd dat de politieman in de straat verplicht wordt om een minimumaantal boetes uit te schrijven. De politievakbonden klaagden die toestanden eerder al aan in politiezones Lier, Antwerpen en Rupel. Maar steeds werd het bestaan van dergelijke quota voor onzin versleten. Dat strookt niet helemaal met de waarheid, zo blijkt nu. Bewijs is de uitgelekte "Nota Beleidsteam 15 juni 2011" uit Gent. De korpschef en zijn stafofficieren verklaren dat ze op jaarbasis 10.205 bestuurders willen betrappen die hun gordel niet dragen. Het korps zou ook liefst 33.000 foutparkeerders vatten. Korpschef Filip Rasschaert verdedigt de quota. "Ikzelf heb nooit gezegd dat ze niet bestonden. Meer nog: ze zijn ons opgelegd van hogerhand. Door de zogenaamde Staten Generaal, waarin wijze heren zetelen die enkele jaren geleden de prioriteiten voor de politie bepaald hebben. Veiliger verkeer met minder verkeersdoden was een belangrijk punt. Om dat te bekomen, moet er naast preventie ook een stuk beteugeling zijn. Mensen controleren én betrappen is belangrijk om zoiets als de gordeldracht af te dwingen." De vakbonden zijn alvast radicaal tegen en verwerpen het plan. "Uiteraard zijn we voor verkeersveiligheid. Maar dit is een slechte manier, zeker als je weet dat er al een personeelstekort is", klinkt het zowel bij VSOA als NSPV. (VIM)

Al jaren wordt er gefluisterd dat de politieman in de straat verplicht wordt om een minimumaantal boetes uit te schrijven. De politievakbonden klaagden die toestanden eerder al aan in politiezones Lier, Antwerpen en Rupel. Maar steeds werd het bestaan van dergelijke quota voor onzin versleten. Dat strookt niet helemaal met de waarheid, zo blijkt nu. Bewijs is de uitgelekte "Nota Beleidsteam 15 juni 2011" uit Gent. De korpschef en zijn stafofficieren verklaren dat ze op jaarbasis 10.205 bestuurders willen betrappen die hun gordel niet dragen. Het korps zou ook liefst 33.000 foutparkeerders vatten. Korpschef Filip Rasschaert verdedigt de quota. "Ikzelf heb nooit gezegd dat ze niet bestonden. Meer nog: ze zijn ons opgelegd van hogerhand. Door de zogenaamde Staten Generaal, waarin wijze heren zetelen die enkele jaren geleden de prioriteiten voor de politie bepaald hebben. Veiliger verkeer met minder verkeersdoden was een belangrijk punt. Om dat te bekomen, moet er naast preventie ook een stuk beteugeling zijn. Mensen controleren én betrappen is belangrijk om zoiets als de gordeldracht af te dwingen." De vakbonden zijn alvast radicaal tegen en verwerpen het plan. "Uiteraard zijn we voor verkeersveiligheid. Maar dit is een slechte manier, zeker als je weet dat er al een personeelstekort is", klinkt het zowel bij VSOA als NSPV. (VIM)