"Uit klachten blijkt dat de armoede het meest blijft toenemen bij burgers die huren", aldus ombudsvrouw Rita Passemiers. "Dat komt onder meer door de wachtlijsten voor een sociale woning en door de hoogte van de huurprijzen in verhouding met het inkomen." Ze pleit voor een meer optimale werking van het OCMW en de sociale verhuurmaatschappij Woningent, bijvoorbeeld door energie tijdig af te rekenen. Ook ervaart de ombudsdvrouw dat beslissingen rond het leefloon laattijdig gemotiveerd en meegedeeld worden aan betrokkenen. Burgers die geen adres hebben, komen in de grootste miserie, merkt de ombudsvrouw op, waarbij ze ook de "zeer strakke houding" van het OCMW hekelt bij de toekenning van een adres bij vrienden. Tot slot pleit de ombudsvrouw voor samenwerking tussen de nachtopvangen voor daklozen, om de behoeften beter op elkaar af te stemmen. De meeste klachten draaiden (opnieuw) rond mobiliteit. "De klachten gaan vooral over de uitrol van het parkeerplan of de werking van het Mobiliteitsbedrijf, en zijn meestal gelinkt aan betwiste parkeerretributies. Er zijn ook klachten over de gebrekkige en weinig gecoördineerde signalisatie, gebrekkige communicatie, verwarrende situaties, niet werkende of afwezige automaten, enz. Het stijgende aantal fietsers brengt ook een stijgend aantal klachten mee." Alhoewel het Mobiliteitsbedrijf in haar relatie met burgers stappen vooruit zetten, is er nog werk aan de winkel, zegt Passemiers. In 2016 waren er tot slot meer klachten over hinderlijke werven, de ophaling van huishoudelijk afval en het "laten staan" tijdens rondes. (Belga)

"Uit klachten blijkt dat de armoede het meest blijft toenemen bij burgers die huren", aldus ombudsvrouw Rita Passemiers. "Dat komt onder meer door de wachtlijsten voor een sociale woning en door de hoogte van de huurprijzen in verhouding met het inkomen." Ze pleit voor een meer optimale werking van het OCMW en de sociale verhuurmaatschappij Woningent, bijvoorbeeld door energie tijdig af te rekenen. Ook ervaart de ombudsdvrouw dat beslissingen rond het leefloon laattijdig gemotiveerd en meegedeeld worden aan betrokkenen. Burgers die geen adres hebben, komen in de grootste miserie, merkt de ombudsvrouw op, waarbij ze ook de "zeer strakke houding" van het OCMW hekelt bij de toekenning van een adres bij vrienden. Tot slot pleit de ombudsvrouw voor samenwerking tussen de nachtopvangen voor daklozen, om de behoeften beter op elkaar af te stemmen. De meeste klachten draaiden (opnieuw) rond mobiliteit. "De klachten gaan vooral over de uitrol van het parkeerplan of de werking van het Mobiliteitsbedrijf, en zijn meestal gelinkt aan betwiste parkeerretributies. Er zijn ook klachten over de gebrekkige en weinig gecoördineerde signalisatie, gebrekkige communicatie, verwarrende situaties, niet werkende of afwezige automaten, enz. Het stijgende aantal fietsers brengt ook een stijgend aantal klachten mee." Alhoewel het Mobiliteitsbedrijf in haar relatie met burgers stappen vooruit zetten, is er nog werk aan de winkel, zegt Passemiers. In 2016 waren er tot slot meer klachten over hinderlijke werven, de ophaling van huishoudelijk afval en het "laten staan" tijdens rondes. (Belga)