Het coronabeleid, tegenvallende inkomsten en een ambitieuze investeringspolitiek van het stadsbestuur hebben de Gentse begroting onder druk gezet. Schepen van Financiën Rudy Coddens (Vooruit) heeft een oefening achter de rug die in enkele departementen in totaal bijna 7 miljoen euro moet genereren. Parkeertarieven worden geïndexeerd en slaan met 15 procent op en er zal meer gecontroleerd worden. Een aantal belastingen, zoals die op leegstand, moet beter geïnd worden en er komt een doorgedreven handhaving in de strijd tegen sluikstorten. Ook bodemverharding zal waarschijnlijk een kostprijs krijgen en visueel storende masten en pylonen worden belast. Het zou gaan om hoogspannings- en telecommasten, al zijn de modaliteiten nog niet definitief. Dat laatste trok de aandacht nadat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gelijkaardige heffingen in een omzendbrief had afgekeurd. Coddens merkt op dat die na de beslissing is uitgestuurd en niet retroactief werkt. Dat Van Bossuyt erop wijst dat de heffing zich kan vertalen in een beperkte bijdrage op de energiefactuur, valt slecht. "Je kan hier wel hoog van de toren blazen", richt hij zich tot Van Bossuyt. "Maar die belasting is in maar liefst 102 Vlaamse steden en gemeenten van kracht. Waaronder heel wat besturen met N-VA-burgemeesters of schepenen." Het plan is volgens Van Bossuyt echter in zijn totaliteit kenmerkend voor de manier waarop in Gent bestuurd wordt. "Bourgondisch gul uitgeven", klinkt het maandagavond. "Maar moeten schrapen en scharrelen op de inkomsten. Om te kijken hoe men dit moet betalen." Van Bossuyt vindt Gent niet efficiënt geleid en hekelt gesubsidieerde projecten. Ook de schuldgraad wordt aangehaald, waarbij de fractieleidster zich vastpint op het bedrag van 1 miljard euro. Dat zou in 2025 de Gentse schuld zijn, "een gigantisch bedrag". Al ergert het schepen Coddens dat N-VA systematisch die parameter aanhaalt wanneer het gaat over de stadskas. Hij wijst hij op een gezonde autofinancieringsmarge en argumenteert dat de uitgaven zullen renderen. "Al die investeringen in Gent en de Gentenaars worden door N-VA en Vlaams Belang gehekeld", zegt gemeenteraadslid Sven Taeldeman nog over de uitgaven. "Ze noemen het graag een ezeltje dat geld schijt. Wij noemen het onze verantwoordelijkheid nemen. Investeren in crisistijden heeft een directe positieve impact op de samenleving en op de economie. Maar ook een indirecte, omdat het vertrouwen geeft aan mensen." Wanneer de fractieleidster de spanningen binnen het stadsbestuur aanhaalt, escaleert de inhoudelijke discussie tot een stevige woordenwisseling waarin burgemeester Mathias De Clercq persoonlijk zijn ongenoegen laat blijken. "Het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren. Evident? Maar collega's van de N-VA, van het Vlaams Belang, de manier waarop, de teneur waarop. Steeds wordt gekozen voor een negatieve teneur. Wat een voorgekauwde kost. en dat valt me meer en meer op, ook gewoon hetzelfde , gewoon inwisselbaar, zowel inhoudelijk als de tonaliteit." Dat N-VA en Vlaams Belang de subsidies voor enkele organisaties contesteren, lokt een uitgesproken reactie uit. "U steekt het Vlaams Belang voorbij mevrouw Van Bossuyt. Wat een chagrijn, wat een azijn. En mevrouw Van Bossuyt: wij houden van gans Gent. Ons hart ligt bij elk stukje Gent." De burgemeester lijst een hele reeks investeringen van grote industriële spelers en innovatieve bedrijven op en wijst op substantiële infrastructuurwerken op Gents grondgebied die met Vlaamse en federale middelen betaald worden. (Belga)

Het coronabeleid, tegenvallende inkomsten en een ambitieuze investeringspolitiek van het stadsbestuur hebben de Gentse begroting onder druk gezet. Schepen van Financiën Rudy Coddens (Vooruit) heeft een oefening achter de rug die in enkele departementen in totaal bijna 7 miljoen euro moet genereren. Parkeertarieven worden geïndexeerd en slaan met 15 procent op en er zal meer gecontroleerd worden. Een aantal belastingen, zoals die op leegstand, moet beter geïnd worden en er komt een doorgedreven handhaving in de strijd tegen sluikstorten. Ook bodemverharding zal waarschijnlijk een kostprijs krijgen en visueel storende masten en pylonen worden belast. Het zou gaan om hoogspannings- en telecommasten, al zijn de modaliteiten nog niet definitief. Dat laatste trok de aandacht nadat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gelijkaardige heffingen in een omzendbrief had afgekeurd. Coddens merkt op dat die na de beslissing is uitgestuurd en niet retroactief werkt. Dat Van Bossuyt erop wijst dat de heffing zich kan vertalen in een beperkte bijdrage op de energiefactuur, valt slecht. "Je kan hier wel hoog van de toren blazen", richt hij zich tot Van Bossuyt. "Maar die belasting is in maar liefst 102 Vlaamse steden en gemeenten van kracht. Waaronder heel wat besturen met N-VA-burgemeesters of schepenen." Het plan is volgens Van Bossuyt echter in zijn totaliteit kenmerkend voor de manier waarop in Gent bestuurd wordt. "Bourgondisch gul uitgeven", klinkt het maandagavond. "Maar moeten schrapen en scharrelen op de inkomsten. Om te kijken hoe men dit moet betalen." Van Bossuyt vindt Gent niet efficiënt geleid en hekelt gesubsidieerde projecten. Ook de schuldgraad wordt aangehaald, waarbij de fractieleidster zich vastpint op het bedrag van 1 miljard euro. Dat zou in 2025 de Gentse schuld zijn, "een gigantisch bedrag". Al ergert het schepen Coddens dat N-VA systematisch die parameter aanhaalt wanneer het gaat over de stadskas. Hij wijst hij op een gezonde autofinancieringsmarge en argumenteert dat de uitgaven zullen renderen. "Al die investeringen in Gent en de Gentenaars worden door N-VA en Vlaams Belang gehekeld", zegt gemeenteraadslid Sven Taeldeman nog over de uitgaven. "Ze noemen het graag een ezeltje dat geld schijt. Wij noemen het onze verantwoordelijkheid nemen. Investeren in crisistijden heeft een directe positieve impact op de samenleving en op de economie. Maar ook een indirecte, omdat het vertrouwen geeft aan mensen." Wanneer de fractieleidster de spanningen binnen het stadsbestuur aanhaalt, escaleert de inhoudelijke discussie tot een stevige woordenwisseling waarin burgemeester Mathias De Clercq persoonlijk zijn ongenoegen laat blijken. "Het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren. Evident? Maar collega's van de N-VA, van het Vlaams Belang, de manier waarop, de teneur waarop. Steeds wordt gekozen voor een negatieve teneur. Wat een voorgekauwde kost. en dat valt me meer en meer op, ook gewoon hetzelfde , gewoon inwisselbaar, zowel inhoudelijk als de tonaliteit." Dat N-VA en Vlaams Belang de subsidies voor enkele organisaties contesteren, lokt een uitgesproken reactie uit. "U steekt het Vlaams Belang voorbij mevrouw Van Bossuyt. Wat een chagrijn, wat een azijn. En mevrouw Van Bossuyt: wij houden van gans Gent. Ons hart ligt bij elk stukje Gent." De burgemeester lijst een hele reeks investeringen van grote industriële spelers en innovatieve bedrijven op en wijst op substantiële infrastructuurwerken op Gents grondgebied die met Vlaamse en federale middelen betaald worden. (Belga)