Er komt een gefaseerde, zonale invoering en een studie om de sociale impact en de flankerende maatregelen van de huidige LEZ te evalueren.

Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) zegt dat binnen de meerjarenplannen een studie over de LEZ is voorzien. 'Die studie zal bepalend zijn voor de manier waarop we de LEZ uitbreiden', klonk het maandag. 'Maar we breiden de LEZ uit deze legislatuur, want alle Gentenaars hebben recht op gezonde lucht.'

De LEZ is sinds 1 januari van kracht en weert de meest vervuilende auto's uit het stadscentrum (de zone binnen de R40). De nationale SP.A-top wees vorige week nog op de zware kost die ze vaak betekent voor arme gezinnen en wil geen uitbreidingen zonder grondige evaluatie. Het onderwerp leidde tot discussies binnen de Gentse meerderheid, waar SP.A samen met Groen bestuurt.

Toch leidde dat maandag niet tot dissidente stemmen binnen de meerderheid van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Groen, SP.A, CD&V en Open VLD). 'De strijd voor schone lucht is een strijd tegen ongelijkheid', aldus SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. 'Wat hier voorligt, zijn twee voorstellen van de oppositie die elke vorm van uitbreiding van de LEZ bij voorbaat uitsluiten. SP.A kan zich niet vinden in veto's. Niet in Gent en niet in het Vlaams Parlement.'

CD&V omschrijft de lage-emissiezone als een overgangsmaatregel. 'Onze doelstelling is het spoedig vergroenen van ons wagenpark', stelde Stijn De Roo. 'Maar tot we dat doel bereikt hebben, hebben we nood aan doortastende maatregelen.'

De Gentse oppositie had de gemeenteraad aangegrepen om de aandacht te vestigen op de uitbreiding van de LEZ. PVDA onderstreepte maandag de 'asociale' gevolgen van de LEZ en Vlaams Belang vroeg om een volledige schrapping van de huidige LEZ. N-VA twijfelt aan de proportionaliteit en vraagt zich af of de milieuvoordelen opwegen tegen de sociale impact.

Een uitbreiding van de LEZ treft '190.000 Gentenaars die buiten de R40 wonen', zei N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt. Bij een uitbreiding naar het havengebied zouden ook werknemers van de bedrijven aldaar getroffen worden.

Kritiek die de Gentse SP.A in het verkeerde keelgat schoot. 'SP.A vraagt in het Vlaams Parlement om mensen de zekerheid te geven dat ze op extra openbaar vervoer kunnen rekenen en dat de bussen van De Lijn ook milieuvriendelijk zijn', aldus Vandenbroucke. 'N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele heeft dat allemaal van tafel geveegd. Dat is natuurlijk gemakkelijk, hier stoer komen verklaren dat je tegen een LEZ bent terwijl uw partij in het Vlaams Parlement de voorstellen die tegemoet komen aan uw bezorgdheden afwijst.'

Er komt een gefaseerde, zonale invoering en een studie om de sociale impact en de flankerende maatregelen van de huidige LEZ te evalueren.Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) zegt dat binnen de meerjarenplannen een studie over de LEZ is voorzien. 'Die studie zal bepalend zijn voor de manier waarop we de LEZ uitbreiden', klonk het maandag. 'Maar we breiden de LEZ uit deze legislatuur, want alle Gentenaars hebben recht op gezonde lucht.' De LEZ is sinds 1 januari van kracht en weert de meest vervuilende auto's uit het stadscentrum (de zone binnen de R40). De nationale SP.A-top wees vorige week nog op de zware kost die ze vaak betekent voor arme gezinnen en wil geen uitbreidingen zonder grondige evaluatie. Het onderwerp leidde tot discussies binnen de Gentse meerderheid, waar SP.A samen met Groen bestuurt. Toch leidde dat maandag niet tot dissidente stemmen binnen de meerderheid van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Groen, SP.A, CD&V en Open VLD). 'De strijd voor schone lucht is een strijd tegen ongelijkheid', aldus SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. 'Wat hier voorligt, zijn twee voorstellen van de oppositie die elke vorm van uitbreiding van de LEZ bij voorbaat uitsluiten. SP.A kan zich niet vinden in veto's. Niet in Gent en niet in het Vlaams Parlement.' CD&V omschrijft de lage-emissiezone als een overgangsmaatregel. 'Onze doelstelling is het spoedig vergroenen van ons wagenpark', stelde Stijn De Roo. 'Maar tot we dat doel bereikt hebben, hebben we nood aan doortastende maatregelen.' De Gentse oppositie had de gemeenteraad aangegrepen om de aandacht te vestigen op de uitbreiding van de LEZ. PVDA onderstreepte maandag de 'asociale' gevolgen van de LEZ en Vlaams Belang vroeg om een volledige schrapping van de huidige LEZ. N-VA twijfelt aan de proportionaliteit en vraagt zich af of de milieuvoordelen opwegen tegen de sociale impact. Een uitbreiding van de LEZ treft '190.000 Gentenaars die buiten de R40 wonen', zei N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt. Bij een uitbreiding naar het havengebied zouden ook werknemers van de bedrijven aldaar getroffen worden. Kritiek die de Gentse SP.A in het verkeerde keelgat schoot. 'SP.A vraagt in het Vlaams Parlement om mensen de zekerheid te geven dat ze op extra openbaar vervoer kunnen rekenen en dat de bussen van De Lijn ook milieuvriendelijk zijn', aldus Vandenbroucke. 'N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele heeft dat allemaal van tafel geveegd. Dat is natuurlijk gemakkelijk, hier stoer komen verklaren dat je tegen een LEZ bent terwijl uw partij in het Vlaams Parlement de voorstellen die tegemoet komen aan uw bezorgdheden afwijst.'