Bracke ziet drie tendensen. "Terwijl er in 2009 en 2010 nog telkens meer dan 3.500 inwoners bijkwamen, was er in 2011 een aangroei van maar 532 inwoners en dit jaar dus 690", zegt de schepen. "Ook de daling van het aantal geboortes, vorig jaar op het laagste peil sinds 2007, zal ervoor zorgen dat de druk op de kinderopvang iets kleiner wordt." Ten tweede blijkt dat het aantal Belgen dat Gent verliet, is gedaald. Hoewel er steeds minder niet-Belgen afzakken, is het verschil tussen aankomende en vertrekkende niet-Belgen nog steeds positief (769). De stadsvlucht, al een tiental jaar bezig, blijkt tot slot heel selectief. Meer gezinnen met jonge kinderen verlaten de stad dan er jonge gezinnen bijkomen. "De 30 tot 34-jarigen zijn de grootste groep mensen die de stad verlaten. Daarnaast zijn 4,5 pct van de mensen die in Gent komen wonen, kinderen tussen 0 en 4 jaar, terwijl deze groep bij de vertrekkers 8 pct uitmaakt." Het fenomeen is niet nieuw, maar het verschil stijgt tussen het aantal kinderen dat Gent binnenkomt en verlaat. De cijfers moeten wel in het perspectief van 3.300 geboortes gezien worden, op een totaal van ruim 15.500 kinderen in die leeftijdscategorie. (JDH)

Bracke ziet drie tendensen. "Terwijl er in 2009 en 2010 nog telkens meer dan 3.500 inwoners bijkwamen, was er in 2011 een aangroei van maar 532 inwoners en dit jaar dus 690", zegt de schepen. "Ook de daling van het aantal geboortes, vorig jaar op het laagste peil sinds 2007, zal ervoor zorgen dat de druk op de kinderopvang iets kleiner wordt." Ten tweede blijkt dat het aantal Belgen dat Gent verliet, is gedaald. Hoewel er steeds minder niet-Belgen afzakken, is het verschil tussen aankomende en vertrekkende niet-Belgen nog steeds positief (769). De stadsvlucht, al een tiental jaar bezig, blijkt tot slot heel selectief. Meer gezinnen met jonge kinderen verlaten de stad dan er jonge gezinnen bijkomen. "De 30 tot 34-jarigen zijn de grootste groep mensen die de stad verlaten. Daarnaast zijn 4,5 pct van de mensen die in Gent komen wonen, kinderen tussen 0 en 4 jaar, terwijl deze groep bij de vertrekkers 8 pct uitmaakt." Het fenomeen is niet nieuw, maar het verschil stijgt tussen het aantal kinderen dat Gent binnenkomt en verlaat. De cijfers moeten wel in het perspectief van 3.300 geboortes gezien worden, op een totaal van ruim 15.500 kinderen in die leeftijdscategorie. (JDH)