Het Gents Zakwoordenboek werd samengesteld door acteur en schrijver Freek Neirynck. De ingeweken Gentenaar is tevens ondervoorzitter van de Gentsche Sosseteit, de vereniging die het Gentse dialect promoot. "We moeten komaf maken dat het dialect iets van vroeger is", zei schepen Segers. "Het dialect is een deel van ons erfgoed dat we zeker moeten conserveren. Het zakwoordenboek helpt er mee voor zorgen dat iedereen Gents kan verstaan, want ons dialect mag niet gebruikt worden om niet-Gentenaars uit te sluiten." (COR 232)

Het Gents Zakwoordenboek werd samengesteld door acteur en schrijver Freek Neirynck. De ingeweken Gentenaar is tevens ondervoorzitter van de Gentsche Sosseteit, de vereniging die het Gentse dialect promoot. "We moeten komaf maken dat het dialect iets van vroeger is", zei schepen Segers. "Het dialect is een deel van ons erfgoed dat we zeker moeten conserveren. Het zakwoordenboek helpt er mee voor zorgen dat iedereen Gents kan verstaan, want ons dialect mag niet gebruikt worden om niet-Gentenaars uit te sluiten." (COR 232)