Gents gemeenteraadslid Filip Van Laecke (CD&V) moest vrijdag voor de rechter verschijnen na een klacht van burgemeester Daniël Termont (sp.a). Door informatie over een gesloten vergadering van de gemeenteraad naar de pers te lekken heeft hij volgens Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) het beroepsgeheim geschonden.
...

Gents gemeenteraadslid Filip Van Laecke (CD&V) moest vrijdag voor de rechter verschijnen na een klacht van burgemeester Daniël Termont (sp.a). Door informatie over een gesloten vergadering van de gemeenteraad naar de pers te lekken heeft hij volgens Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) het beroepsgeheim geschonden.In de vergadering werd een incident rond schepen Resul Tapmaz (sp.a) besproken. Hij heeft volgens Het Nieuwsblad in een mail naar een Gentenaar gedreigd de subsidies van een vereniging waar hij lid van is af te pakken, nadat de man Tapmaz racistische verwensingen had gemaild.Om te achterhalen wie informatie uit de gesloten vergadering gelekt had, werd het telefoonverkeer van verschillende Gentse politici - allemaal leden van de deontologische commissie die het dossier van Tapmaz besprak - en een Gentse journaliste van Het Laatste Nieuws getraceerd. Dat blijkt uit een document dat Knack kon inkijken en wordt bevestigd door Sabine Van Damme, de betrokken journaliste, Steven De Canck, de advocaat van Van Laecke, en Pol Deltour, de nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ). Opvallend: het parket van Gent ontkent formeel dat er telefonieonderzoek werd verricht op het gsm-nummer van de betrokken journaliste of eender welke journalist. Nochtans gaf procureur Caroline Dewitte volgens Het Nieuwsblad al toe dat zo'n onderzoek had plaatsgevonden. 'Van Laecke heeft gebeld met een journalist van De Persgroep, vlak na het einde van de deontologische commissie. Dat blijkt uit telefonieonderzoek', zo klonk het.Volgens Pol Deltour kan zo'n telefonieonderzoek door iedere speurder gevraagd worden, tenzij het gaat om een nummer van een journalist. In dat geval kan enkel een onderzoeksrechter zo'n onderzoek bevelen, op vraag van het openbaar ministerie. Uit het document dat Knack kon inkijken, dat deel zou uitmaken van het dossier, blijkt dat er wel degelijk een telefonieonderzoek heeft plaatsgevonden - in tegenstelling tot wat het parket zegt. Mogelijk gaat het dus - nog steeds volgens Deltour - om een speurder die zijn boekje te buiten is gegaan en zonder medeweten van een onderzoeksrechter een telefoononderzoek heeft gevraagd.De Canck, advocaat van Van Laecke, spreekt van 'een schande, naar Van Laecke en naar de journalist in kwestie. Oppositie en pers worden hier geïntimideerd. Ontoelaatbaar.'Deltour spreekt ook van 'een flagrante schending van het bronnengeheim.' 'Ze hebben onderzocht naar wie de journalist belde, van wie ze telefoontjes kreeg en met wie ze smste.'Hij wijst op de wet op het bronnengeheim uit 2005. 'De rechter mag een journalist enkel vragen om zijn bronnen prijs te geven als dat zware misdaden kan voorkomen die een ernstige bedreiging vormen voor één of meer personen, bijvoorbeeld een terroristische aanslag of een gijzeling', zegt Deltour. 'Dat is hier overduidelijk niet het geval. Dit is geen strafzaak, maar een politieke zaak.''Vergelijk het met een parlementaire onderzoekscommissie', zegt Deltour. 'Stel dat iemand iets lekt uit zo'n commissie en vervolgens gaat men alle commissieleden natrekken. Politici die informeel met de pers praten worden zo vogelvrij verklaard. Het is angstwekkend.'De VVJ zal klacht indienen tegen het Gentse parket.