De beschikbare informatie over het Gentse verkeer is vandaag versnipperd bij verschillende bedrijven en diensten. "Omdat Gentenaars tegenwoordig allerlei systemen moeten raadplegen om zicht te krijgen op de mobiliteit, hebben we alles op één plaats gebundeld. Zo kunnen inwoners gemakkelijker hun route plannen, en opvolgen wat er gebeurt in de stad", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. De gegevens op het dashboard worden ter beschikking gesteld door organisaties zoals De Lijn, Waze, het Agentschap Wegen en Verkeer en Coyote. Het is een eerste aanzet om inwoners en weggebruikers een goed inzicht te geven in wat er gebeurt in Gent. De Europese Commissie steunt het Gentse project met een subsidie van 4,3 miljoen euro. Tegen eind 2019 zullen Gentenaars ook via sociale media verwittigd worden over wegenwerken of andere gebeurtenissen rond hun woonplaats of op hun favoriete trajecten. (Belga)

De beschikbare informatie over het Gentse verkeer is vandaag versnipperd bij verschillende bedrijven en diensten. "Omdat Gentenaars tegenwoordig allerlei systemen moeten raadplegen om zicht te krijgen op de mobiliteit, hebben we alles op één plaats gebundeld. Zo kunnen inwoners gemakkelijker hun route plannen, en opvolgen wat er gebeurt in de stad", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. De gegevens op het dashboard worden ter beschikking gesteld door organisaties zoals De Lijn, Waze, het Agentschap Wegen en Verkeer en Coyote. Het is een eerste aanzet om inwoners en weggebruikers een goed inzicht te geven in wat er gebeurt in Gent. De Europese Commissie steunt het Gentse project met een subsidie van 4,3 miljoen euro. Tegen eind 2019 zullen Gentenaars ook via sociale media verwittigd worden over wegenwerken of andere gebeurtenissen rond hun woonplaats of op hun favoriete trajecten. (Belga)