De Gentse ombudsvrouw krijgt steeds meer klachten over de "gulzige overheid", omwille van stijgende kosten voor allerlei retributies en diensten, al draait de grootste groep klachten (één op de vier) rond mobiliteit. Uit het jaarverslag 2014 blijkt voorts dat er op 18 jaar nooit zo weinig tussenkomsten (1.667) waren.

"Er is gemor over geld en over wat klagers de 'harde overheid' noemen", zegt de Gentse ombudsvrouw Rita Passemiers. Zo klagen burgers erover dat de bezuinigingen van vooral de lokale overheid naar de burgers worden doorgeschoven en neerkomen op het "indirect doorschuiven van kosten naar burgers": stijging van parkeerretributies, administratieve kosten en dossierkosten, hogere belastingen op bijvoorbeeld leegstand en ongeschiktheid, een verviervoudiging van belasting op onbebouwde percelen of duurdere sportkampen en kinderopvang.

"Daarbij komt gelijktijdig de hardere aanpak: uitbreiding van invorderingen door deurwaarders voor boetes, bijvoorbeeld bibliotheekboetes, GAS-boetes voor sluikstorten gekoppeld aan opruimkosten.

Duidelijke boodschap voor het stadsbestuur

De ombudsvrouw heeft een duidelijke boodschap naar het stadsbestuur. "Maak een overzicht van al deze goedgekeurde stijgende kosten en belastingen per departement voor het jaar 2014. Specifieke belastingen en ook de verhoging ervan zijn gelinkt aan een specifiek doel en moeten ook correct gemotiveerd worden", aldus Passemiers.

"Meer en meer klagers vragen zich af of het echte doel hier niet is: het binnenrijven van inkomsten." Een op de vier burgers die zich tot de ombudsvrouw wenden, heeft een klacht over mobiliteit, meteen de grootste groep klachten."

Uit die klachten blijkt, veel meer dan vorige jaren, dat er een zeer groot draagvlak is voor verandering", zegt de Gentse ombudsvrouw. "Zelden een onderwerp gehad dat zo'n groot draagvlak had bij burgers." Veertien procent van de mobiliteitsklachten gingen over parkeerretributies en betwistingen met deurwaarders, vorige jaren nog het gros van de klachten. "Vandaag gaat het vooral om beleidsbeslissingen over mobiliteit en over parkeerdruk."

De ombudsvrouw suggereert onder meer om burgers te horen, extra aandacht te besteden aan minder mobiele burgers en de signalisatie bij wegenwerken te verbeteren. (Belga/JH)

De Gentse ombudsvrouw krijgt steeds meer klachten over de "gulzige overheid", omwille van stijgende kosten voor allerlei retributies en diensten, al draait de grootste groep klachten (één op de vier) rond mobiliteit. Uit het jaarverslag 2014 blijkt voorts dat er op 18 jaar nooit zo weinig tussenkomsten (1.667) waren."Er is gemor over geld en over wat klagers de 'harde overheid' noemen", zegt de Gentse ombudsvrouw Rita Passemiers. Zo klagen burgers erover dat de bezuinigingen van vooral de lokale overheid naar de burgers worden doorgeschoven en neerkomen op het "indirect doorschuiven van kosten naar burgers": stijging van parkeerretributies, administratieve kosten en dossierkosten, hogere belastingen op bijvoorbeeld leegstand en ongeschiktheid, een verviervoudiging van belasting op onbebouwde percelen of duurdere sportkampen en kinderopvang. "Daarbij komt gelijktijdig de hardere aanpak: uitbreiding van invorderingen door deurwaarders voor boetes, bijvoorbeeld bibliotheekboetes, GAS-boetes voor sluikstorten gekoppeld aan opruimkosten. De ombudsvrouw heeft een duidelijke boodschap naar het stadsbestuur. "Maak een overzicht van al deze goedgekeurde stijgende kosten en belastingen per departement voor het jaar 2014. Specifieke belastingen en ook de verhoging ervan zijn gelinkt aan een specifiek doel en moeten ook correct gemotiveerd worden", aldus Passemiers. "Meer en meer klagers vragen zich af of het echte doel hier niet is: het binnenrijven van inkomsten." Een op de vier burgers die zich tot de ombudsvrouw wenden, heeft een klacht over mobiliteit, meteen de grootste groep klachten."Uit die klachten blijkt, veel meer dan vorige jaren, dat er een zeer groot draagvlak is voor verandering", zegt de Gentse ombudsvrouw. "Zelden een onderwerp gehad dat zo'n groot draagvlak had bij burgers." Veertien procent van de mobiliteitsklachten gingen over parkeerretributies en betwistingen met deurwaarders, vorige jaren nog het gros van de klachten. "Vandaag gaat het vooral om beleidsbeslissingen over mobiliteit en over parkeerdruk." De ombudsvrouw suggereert onder meer om burgers te horen, extra aandacht te besteden aan minder mobiele burgers en de signalisatie bij wegenwerken te verbeteren. (Belga/JH)