In Gent heeft het stadsbestuur een actieplan tegen kraken voorgesteld. Het actieplan moet de woonst van elke Gentenaar beschermen, maar schakelt ook het OCMW in en zal leegstand assertiever aanpakken. 'Kraken is is niet het juiste antwoord op een woonnood', aldus burgemeester Daniël Termont (SP.A).

Het 'Actieplan Kraken' moet wel nog goedgekeurd worden door de Gentse gemeenteraad. Een themacommissie komt op 6 december samen om het plan te bespreken.

Elf maatregelen

Met elf maatregelen wil de stad Gent er alles aan doen om het kraken van een woning te voorkomen. 'Waar kraken toch nog voorkomt, wordt de eigenaar ondersteund', klinkt het. 'De burgemeester heeft hierin echter geen expliciete bevoegdheid', herhaalt Termont. Toch zal het parket prioriteit geven aan de kwestie, aldus stad Gent.

De politie heeft voortaan nieuwe mogelijkheden om een pand binnen te gaan om vaststellingen te doen en bezetters te identificeren. Het bezetten van een pand is altijd strafbaar, zowel bij een bewoond als een onbewoond pand. Bij een onbewoond pand moet de eigenaar/huurder eerst een klacht indienen bij politie.

De stad zal eigenaars informeren over de mogelijkheid om politiediensten te waarschuwen bij lange reizen, zodat die extra controles kunnen uitvoeren. Er komt een 'contactpunt kraken', waar eigenaars terecht kunnen met vragen. Wanneer een eventuele kraak tot overlast leidt, zal de burgemeester optreden op basis van artikel 135 paragraaf 2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Termont wil in de zonale veiligheidsraad ook oproepen om specifiek aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties, die krakers ondersteunen of kraakpanden ter beschikking stellen.

Indien de strenge aanpak van krakers leidt tot meer dakloosheid, zal het OCMW ingrijpen waar mogelijk. 'Het OCMW biedt, op de meest aangewezen wijze binnen zijn wettelijk kader, hulp aan', zegt het actieplan. Dat betekent evenwel niet dat het OCMW de uitgezette krakers zal herhuisvesten. Ze zullen enkel geïnformeerd worden over het aanbod van de welzijnsdiensten. De stad Gent kondigde vrijdag ook een investering van 10 miljoen euro in de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent aan. Daarnaast wordt ook beloofd dat er nauwlettende wordt gekeken of de nieuwe kraakwet leidt tot een stijging van de dakloosheid.

Leegstand zal strenger aangepakt worden met een informatiecampagne rond het 'meldpunt leegstand', waar alle Gentenaren meldingen kunnen doen. Er komen maandelijkse administratieve controles, waar dat vroeger driemaandelijks gebeurde. Stadsdiensten zullen domiciliefraude viseren en - indien nodig - het reglement snel aanpassen. Een 'leegstandcoach' zal eigenaars ten slotte aansporen om hun pand te verhuren.

In Gent heeft het stadsbestuur een actieplan tegen kraken voorgesteld. Het actieplan moet de woonst van elke Gentenaar beschermen, maar schakelt ook het OCMW in en zal leegstand assertiever aanpakken. 'Kraken is is niet het juiste antwoord op een woonnood', aldus burgemeester Daniël Termont (SP.A).Het 'Actieplan Kraken' moet wel nog goedgekeurd worden door de Gentse gemeenteraad. Een themacommissie komt op 6 december samen om het plan te bespreken. Met elf maatregelen wil de stad Gent er alles aan doen om het kraken van een woning te voorkomen. 'Waar kraken toch nog voorkomt, wordt de eigenaar ondersteund', klinkt het. 'De burgemeester heeft hierin echter geen expliciete bevoegdheid', herhaalt Termont. Toch zal het parket prioriteit geven aan de kwestie, aldus stad Gent. De politie heeft voortaan nieuwe mogelijkheden om een pand binnen te gaan om vaststellingen te doen en bezetters te identificeren. Het bezetten van een pand is altijd strafbaar, zowel bij een bewoond als een onbewoond pand. Bij een onbewoond pand moet de eigenaar/huurder eerst een klacht indienen bij politie. De stad zal eigenaars informeren over de mogelijkheid om politiediensten te waarschuwen bij lange reizen, zodat die extra controles kunnen uitvoeren. Er komt een 'contactpunt kraken', waar eigenaars terecht kunnen met vragen. Wanneer een eventuele kraak tot overlast leidt, zal de burgemeester optreden op basis van artikel 135 paragraaf 2 van de Nieuwe Gemeentewet. Termont wil in de zonale veiligheidsraad ook oproepen om specifiek aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties, die krakers ondersteunen of kraakpanden ter beschikking stellen. Indien de strenge aanpak van krakers leidt tot meer dakloosheid, zal het OCMW ingrijpen waar mogelijk. 'Het OCMW biedt, op de meest aangewezen wijze binnen zijn wettelijk kader, hulp aan', zegt het actieplan. Dat betekent evenwel niet dat het OCMW de uitgezette krakers zal herhuisvesten. Ze zullen enkel geïnformeerd worden over het aanbod van de welzijnsdiensten. De stad Gent kondigde vrijdag ook een investering van 10 miljoen euro in de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent aan. Daarnaast wordt ook beloofd dat er nauwlettende wordt gekeken of de nieuwe kraakwet leidt tot een stijging van de dakloosheid. Leegstand zal strenger aangepakt worden met een informatiecampagne rond het 'meldpunt leegstand', waar alle Gentenaren meldingen kunnen doen. Er komen maandelijkse administratieve controles, waar dat vroeger driemaandelijks gebeurde. Stadsdiensten zullen domiciliefraude viseren en - indien nodig - het reglement snel aanpassen. Een 'leegstandcoach' zal eigenaars ten slotte aansporen om hun pand te verhuren.