Nu al staat het vast dat SP.A en Groen het hoofddoekverbod naar de prullenmand zullen verwijzen.

Eigenlijk waren 2.500 handtekeningen al voldoende geweest, maar het zijn er uiteindelijk veel meer geworden. Om een burgerinitiatief op touw te zetten, moet één procent van de inwoners een petitie ondertekenen. "Het liep echter vlotter dan verwacht", zegt Cindy Raes van vrouwenorganisatie Al Minara in De Standaard.

Burgemeester Daniël Termont (SP.A) ontvangt op 7 mei de handtekeningen en dan start de procedure. Naar alle waarschijnlijkheid staat het hoofddoekverbod op 27 mei op de agenda van de gemeenteraad. Kartelpartners SP.A en Groen, die meer dan de helft van de zetels in handen hebben, zullen stemmen voor de afschaffing.

Hoofddoekenkwestie brengt driepartijencoalitie niet in gevaar

De vraag van een burgerinitiatief om het verbod op het dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke symbolen op te heffen, brengt de Gentse driepartijencoalitie niet in gevaar. Met 26 op 51 zetels heeft het kartel SP.A-Groen een absolute meerderheid in de stemming, coalitiepartner Open VLD stemt tegen maar zegt dat de kwestie buiten het bestuursakkoord valt.

Open VLD: "Net als de twee vorige stemmingen zullen we heel consequent stemmen tegen het terugdraaien van de klok", aldus Open VLD-fractieleider Sami Sougir. Hij wijst erop dat de kwestie geen invloed heeft op de coalitie. "Dit punt valt buiten het bestuursakkoord, we hebben van in het begin gezegd dat we vanuit de meerderheid geen initiatief nemen terzake. Hier werd door burgers gebruikgemaakt van het wettelijk recht om een punt op de agenda van de gemeenteraad te brengen en wij moeten ons daarover uitspreken. Dit is de essentie van de democratie."

Coalitiepartner Groen zal voor de opheffing van het verbod stemmen. "Ik denk niet dat daar twijfel over bestaat, want dit ligt in de lijn van ons partijprogramma", aldus fractieleider Dirk Holemans. "Wij zijn voorstander van een actief pluralisme, dat betekent dat mensen zich niet moeten wegstoppen wat hun overtuiging betreft. Het maakt toch niet uit hoe mensen aan de balie gekleed zijn, wel of ze voor de juiste dienstverlening zorgen."

SP.A-fractieleidster Anne Schiettekatte wijst erop dat de partijleiding nationaal een richting bepaalde, maar dat de partij nog geen definitief standpunt innam. "Daarvoor is het wachten op een congres in Leuven. Maar elk fractielid zal in eer en geweten kunnen stemmen. En zonder het debat te willen minimaliseren, zijn er volgens mij dringender kwesties waarover de stad zich moet buigen. Ik denk bijvoorbeeld aan huisvesting of werkgelegenheid voor jongeren."

CD&V-fractieleider Veli Yüksel zegt dat zijn fractie nog geen standpunt innam. "Van zodra het op de raad komt, zullen we het beoordelen en alle elementen in overweging nemen", aldus Yüksel. Hij zegt wel dat zijn fractie een gemeenschappelijk standpunt zal innemen.

Siegfried Bracke (N-VA) zegt dat het indertijd gestemd verbod een "wijze beslissing" was. "We zijn voor een strikte scheiding van kerk en staat", zegt Bracke. "Een ambtenaar die in aanraking komt met het publiek, aan het loket en alleen aan het loket, die moet neutraal zijn." Bracke merkt op dat er jarenlang gevochten werd om godsdienst uit het publieke leven te halen. "Wij zijn een gelaïciseerde partij, blijkbaar willen andere partijen confessionele partijen worden, ik ben daar niet voor."

Vlaams Belang laat onderzoeken of het reglementair kan om over het verbod niet te stemmen. "Als blijkt dat we moeten stemmen, dan zullen we tegenstemmen," aldus fractieleider Johan Deckmyn. "Het maakt geen voorwerp uit van het bestuursakkoord, maar het is handig gespeeld van socialisten en groenen om het via een omweg ter sprake te brengen."

Het hoofddoekenverbod werd in 2007 ingevoerd na goedkeuring van CD&V, Open VLD en Vlaams Belang. (Belga/AVE)

Nu al staat het vast dat SP.A en Groen het hoofddoekverbod naar de prullenmand zullen verwijzen. Eigenlijk waren 2.500 handtekeningen al voldoende geweest, maar het zijn er uiteindelijk veel meer geworden. Om een burgerinitiatief op touw te zetten, moet één procent van de inwoners een petitie ondertekenen. "Het liep echter vlotter dan verwacht", zegt Cindy Raes van vrouwenorganisatie Al Minara in De Standaard. Burgemeester Daniël Termont (SP.A) ontvangt op 7 mei de handtekeningen en dan start de procedure. Naar alle waarschijnlijkheid staat het hoofddoekverbod op 27 mei op de agenda van de gemeenteraad. Kartelpartners SP.A en Groen, die meer dan de helft van de zetels in handen hebben, zullen stemmen voor de afschaffing. Hoofddoekenkwestie brengt driepartijencoalitie niet in gevaar De vraag van een burgerinitiatief om het verbod op het dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke symbolen op te heffen, brengt de Gentse driepartijencoalitie niet in gevaar. Met 26 op 51 zetels heeft het kartel SP.A-Groen een absolute meerderheid in de stemming, coalitiepartner Open VLD stemt tegen maar zegt dat de kwestie buiten het bestuursakkoord valt. Open VLD: "Net als de twee vorige stemmingen zullen we heel consequent stemmen tegen het terugdraaien van de klok", aldus Open VLD-fractieleider Sami Sougir. Hij wijst erop dat de kwestie geen invloed heeft op de coalitie. "Dit punt valt buiten het bestuursakkoord, we hebben van in het begin gezegd dat we vanuit de meerderheid geen initiatief nemen terzake. Hier werd door burgers gebruikgemaakt van het wettelijk recht om een punt op de agenda van de gemeenteraad te brengen en wij moeten ons daarover uitspreken. Dit is de essentie van de democratie." Coalitiepartner Groen zal voor de opheffing van het verbod stemmen. "Ik denk niet dat daar twijfel over bestaat, want dit ligt in de lijn van ons partijprogramma", aldus fractieleider Dirk Holemans. "Wij zijn voorstander van een actief pluralisme, dat betekent dat mensen zich niet moeten wegstoppen wat hun overtuiging betreft. Het maakt toch niet uit hoe mensen aan de balie gekleed zijn, wel of ze voor de juiste dienstverlening zorgen." SP.A-fractieleidster Anne Schiettekatte wijst erop dat de partijleiding nationaal een richting bepaalde, maar dat de partij nog geen definitief standpunt innam. "Daarvoor is het wachten op een congres in Leuven. Maar elk fractielid zal in eer en geweten kunnen stemmen. En zonder het debat te willen minimaliseren, zijn er volgens mij dringender kwesties waarover de stad zich moet buigen. Ik denk bijvoorbeeld aan huisvesting of werkgelegenheid voor jongeren." CD&V-fractieleider Veli Yüksel zegt dat zijn fractie nog geen standpunt innam. "Van zodra het op de raad komt, zullen we het beoordelen en alle elementen in overweging nemen", aldus Yüksel. Hij zegt wel dat zijn fractie een gemeenschappelijk standpunt zal innemen. Siegfried Bracke (N-VA) zegt dat het indertijd gestemd verbod een "wijze beslissing" was. "We zijn voor een strikte scheiding van kerk en staat", zegt Bracke. "Een ambtenaar die in aanraking komt met het publiek, aan het loket en alleen aan het loket, die moet neutraal zijn." Bracke merkt op dat er jarenlang gevochten werd om godsdienst uit het publieke leven te halen. "Wij zijn een gelaïciseerde partij, blijkbaar willen andere partijen confessionele partijen worden, ik ben daar niet voor." Vlaams Belang laat onderzoeken of het reglementair kan om over het verbod niet te stemmen. "Als blijkt dat we moeten stemmen, dan zullen we tegenstemmen," aldus fractieleider Johan Deckmyn. "Het maakt geen voorwerp uit van het bestuursakkoord, maar het is handig gespeeld van socialisten en groenen om het via een omweg ter sprake te brengen." Het hoofddoekenverbod werd in 2007 ingevoerd na goedkeuring van CD&V, Open VLD en Vlaams Belang. (Belga/AVE)