Het bewuste leegstandsregister wordt regelmatig opgevraagd via de wet openbaarheid van bestuur, 68 keer in 2012, en vooral door bouwpromotoren. "Die gegevens dienen voor eigen gebruik, maar wat hier gebeurde heeft absoluut ongewenste gevolgen", verklaarde Tom Balthazar (sp.a), schepen van onder meer Stadsontwikkeling en Wonen. Balthazar verduidelijkte dat de stad bij toekomstige vragen een uitzonderingsgrond rond de openbaarheid van bestuur zal inroepen, meer bepaald dat de vrijgave de openbare orde en veiligheid kan schaden. Het is natuurlijk wel nog de vraag of de beroepscommissie die uitzonderingsgrond zal aanvaarden. Zowel Isabelle De Clercq (N-VA), Veli Yüksel (CD&V), Johan Deckmyn (VB), Dirk Holemans (Groen), Sami Souguir (Open Vld), en Anne Schiettekatte (sp.a) mengden zich in een geanimeerd debat over het fenomeen. Schepen Balthazar wees verder op bestaande en geplande maatregelen tegen leegstand. "Toch staan we dikwijls machteloos, omdat de wetgeving ons maar in uitzonderlijke gevallen toelaat om in te grijpen", klonk het. Uit het antwoord op een vraag van raadslid Guy Reynebeau (sp.a) blijkt overigens dat het meldpunt leegstand van de stad al 93 meldingen ontving, waarvan 54 woningen aan een onderzoek onderworpen werden en er uiteindelijk 32 opgenomen werden in de inventaris leegstand, omgerekend 34 pct van de meldingen. (COR 207)

Het bewuste leegstandsregister wordt regelmatig opgevraagd via de wet openbaarheid van bestuur, 68 keer in 2012, en vooral door bouwpromotoren. "Die gegevens dienen voor eigen gebruik, maar wat hier gebeurde heeft absoluut ongewenste gevolgen", verklaarde Tom Balthazar (sp.a), schepen van onder meer Stadsontwikkeling en Wonen. Balthazar verduidelijkte dat de stad bij toekomstige vragen een uitzonderingsgrond rond de openbaarheid van bestuur zal inroepen, meer bepaald dat de vrijgave de openbare orde en veiligheid kan schaden. Het is natuurlijk wel nog de vraag of de beroepscommissie die uitzonderingsgrond zal aanvaarden. Zowel Isabelle De Clercq (N-VA), Veli Yüksel (CD&V), Johan Deckmyn (VB), Dirk Holemans (Groen), Sami Souguir (Open Vld), en Anne Schiettekatte (sp.a) mengden zich in een geanimeerd debat over het fenomeen. Schepen Balthazar wees verder op bestaande en geplande maatregelen tegen leegstand. "Toch staan we dikwijls machteloos, omdat de wetgeving ons maar in uitzonderlijke gevallen toelaat om in te grijpen", klonk het. Uit het antwoord op een vraag van raadslid Guy Reynebeau (sp.a) blijkt overigens dat het meldpunt leegstand van de stad al 93 meldingen ontving, waarvan 54 woningen aan een onderzoek onderworpen werden en er uiteindelijk 32 opgenomen werden in de inventaris leegstand, omgerekend 34 pct van de meldingen. (COR 207)