Dat staat in een nieuw actieplan dat de stad vrijdag heeft voorgesteld. De stad mikt op een breed publiek met de klemtoon op barpersoneel, jongeren, stadspersoneel en politie.

De stad geeft al langer 'weerbaarheidstrainingen' voor slachtoffers. Maar met de nieuwe opleiding wil de stad ook omstaanders activeren zodat ze reageren, 'en dat op een gepaste manier'.

Schepen Astrid De Bruycker legt uit dat alle vormen van haatspraak aan bod zullen komen. 'We weten dat slachtoffers weten dat ze incidenten mogen melden en dat dat zin heeft. Daar werken we al lang aan. Maar ook de rol van mensen die errond staan, is niet te onderschatten. Zowel ten aanzien van iemand die haatspraak vertoont als ten aanzien van het slachtoffer.'

Aanbesteding

Wie de opleiding zal geven, is nog niet duidelijk maar ze moet als doel hebben om mensen te leren wat ongepast gedrag is en welke strategieën er zijn om op een gepaste manier te reageren in specifieke situaties. Er volgt een aanbesteding waarop organisaties zoals IN-Gent, Unia of Sensoa kunnen intekenen. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel inwoners uiteindelijk de opleiding zullen krijgen, maar de stad mikt wel op een breed publiek. Er komt in samenwerking met de nightlife-coach een dialoog om barpersoneel te engageren en er wordt gedacht aan een traject met jongeren over seksuele intimidatie. Stadspersoneel wordt dan weer opgeleid om gepast te reageren op discriminatoire vragen. Maar ook geïnteresseerde Gentenaars zullen zich kunnen aanmelden om de opleiding te volgen. Het actieplan wordt eind januari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dat staat in een nieuw actieplan dat de stad vrijdag heeft voorgesteld. De stad mikt op een breed publiek met de klemtoon op barpersoneel, jongeren, stadspersoneel en politie. De stad geeft al langer 'weerbaarheidstrainingen' voor slachtoffers. Maar met de nieuwe opleiding wil de stad ook omstaanders activeren zodat ze reageren, 'en dat op een gepaste manier'. Schepen Astrid De Bruycker legt uit dat alle vormen van haatspraak aan bod zullen komen. 'We weten dat slachtoffers weten dat ze incidenten mogen melden en dat dat zin heeft. Daar werken we al lang aan. Maar ook de rol van mensen die errond staan, is niet te onderschatten. Zowel ten aanzien van iemand die haatspraak vertoont als ten aanzien van het slachtoffer.' Wie de opleiding zal geven, is nog niet duidelijk maar ze moet als doel hebben om mensen te leren wat ongepast gedrag is en welke strategieën er zijn om op een gepaste manier te reageren in specifieke situaties. Er volgt een aanbesteding waarop organisaties zoals IN-Gent, Unia of Sensoa kunnen intekenen. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel inwoners uiteindelijk de opleiding zullen krijgen, maar de stad mikt wel op een breed publiek. Er komt in samenwerking met de nightlife-coach een dialoog om barpersoneel te engageren en er wordt gedacht aan een traject met jongeren over seksuele intimidatie. Stadspersoneel wordt dan weer opgeleid om gepast te reageren op discriminatoire vragen. Maar ook geïnteresseerde Gentenaars zullen zich kunnen aanmelden om de opleiding te volgen. Het actieplan wordt eind januari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.