De kwestie van de krakers in de Gentse Holstraat beheerste de mondelinge vragen in de Gentse gemeenteraad, met tussenkomsten van Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Elke Sleurs (N-VA) en het voorstel tot raadsbesluit van Veli Yüksel (CD&V). Hij hamerde erop dat het stadsbestuur een signaal moet geven aan de Gentenaar en wilde met zijn initiatief de federale regering en hart onder de riem steken. Toen het stadsbestuur zijn voorstel om onmiddellijk een signaal te sturen amendeerde door de regering tijd te geven tot juni, betreurde Yüksel dat Gent "de moed niet heeft om kraken aan te pakken". De oppositie hakte in op de aanpak van de Holstraat, maar sp.a-raadslid Guy Reynebeau kaatste de bal terug en sprak over een "intellectueel oneerlijke en zelfs deontologische verwerpelijke aanval op het Gentse stadsbestuur". Termont legde uit waarom hij geen bestuurlijke maatregelen kon nemen, en haalde een mededeling van het Gentse parket erbij waaruit bleek dat de woning niet gemeubeld was. Ook zei Termont dat het een bevoegdheid van de federale regering is, met CD&V van Yüksel in de meerderheid, die de regelgeving moet aanpassen en dat het "kleingeestig" is om daar nu vanuit Gent een motie over uit te sturen. Eerder al verklaarde minister Geens (CD&V) om tegen de Paasvakantie een initiatief te nemen. Van de 335 krakers die de Gentse politie afgelopen jaar identificeerde, vooral families met minderjarige kinderen afkomstig uit de streek van Kosice (Slovakije), hebben er 170 een Romaprofiel. Daarnaast zijn er 25 anarchistische krakers en de rest (163) heeft geen uitgesproken profiel. Het gaat in die laatste groep onder meer om drugsverslaafden, daklozen, mensen die in de illegaliteit leven, compleet buiten de sociale voorzieningen vallen of daar bewust voor kiezen. Burgemeester Termont ging ook in op de idee dat Gent een "paradijs" voor krakers zou zijn. Van de 4.000 leegstaande panden zijn er volgens hem 78 effectief gekraakt; vorige week sprak de politie evenwel nog over 132. Dat er maar beperkte fractie leegstaande woningen gekraakt wordt, is volgens Termont een bewijs dat het Gentse kraakpreventiebeleid werkt. De beste preventie volgens Dirk Holemans (Groen) is een betaalbare woning voor iedereen. "Ik hoop dat iedereen die zegt dat kraken een schande is, met even veel vuur opkomst voor een sociaal woonbeleid", besloot Holemans. (Belga)

De kwestie van de krakers in de Gentse Holstraat beheerste de mondelinge vragen in de Gentse gemeenteraad, met tussenkomsten van Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Elke Sleurs (N-VA) en het voorstel tot raadsbesluit van Veli Yüksel (CD&V). Hij hamerde erop dat het stadsbestuur een signaal moet geven aan de Gentenaar en wilde met zijn initiatief de federale regering en hart onder de riem steken. Toen het stadsbestuur zijn voorstel om onmiddellijk een signaal te sturen amendeerde door de regering tijd te geven tot juni, betreurde Yüksel dat Gent "de moed niet heeft om kraken aan te pakken". De oppositie hakte in op de aanpak van de Holstraat, maar sp.a-raadslid Guy Reynebeau kaatste de bal terug en sprak over een "intellectueel oneerlijke en zelfs deontologische verwerpelijke aanval op het Gentse stadsbestuur". Termont legde uit waarom hij geen bestuurlijke maatregelen kon nemen, en haalde een mededeling van het Gentse parket erbij waaruit bleek dat de woning niet gemeubeld was. Ook zei Termont dat het een bevoegdheid van de federale regering is, met CD&V van Yüksel in de meerderheid, die de regelgeving moet aanpassen en dat het "kleingeestig" is om daar nu vanuit Gent een motie over uit te sturen. Eerder al verklaarde minister Geens (CD&V) om tegen de Paasvakantie een initiatief te nemen. Van de 335 krakers die de Gentse politie afgelopen jaar identificeerde, vooral families met minderjarige kinderen afkomstig uit de streek van Kosice (Slovakije), hebben er 170 een Romaprofiel. Daarnaast zijn er 25 anarchistische krakers en de rest (163) heeft geen uitgesproken profiel. Het gaat in die laatste groep onder meer om drugsverslaafden, daklozen, mensen die in de illegaliteit leven, compleet buiten de sociale voorzieningen vallen of daar bewust voor kiezen. Burgemeester Termont ging ook in op de idee dat Gent een "paradijs" voor krakers zou zijn. Van de 4.000 leegstaande panden zijn er volgens hem 78 effectief gekraakt; vorige week sprak de politie evenwel nog over 132. Dat er maar beperkte fractie leegstaande woningen gekraakt wordt, is volgens Termont een bewijs dat het Gentse kraakpreventiebeleid werkt. De beste preventie volgens Dirk Holemans (Groen) is een betaalbare woning voor iedereen. "Ik hoop dat iedereen die zegt dat kraken een schande is, met even veel vuur opkomst voor een sociaal woonbeleid", besloot Holemans. (Belga)