Het ponton Reno in de Gentse haven doet opnieuw dienst als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Gent, met een capaciteit van 250 bewoners. Vandaag komt een eerste groep van vijftig mensen aan en morgen wordt nog eens een even grote groep verwacht. Fedasil had gisteren in het buurtcentrum Muide-Meulestede een sessie georganiseerd om te kijken wat buurtbewoners kunnen betekenen voor de vluchtelingen die worden opgevangen. Actievoerders van Voorpost scandeerden er leuzen, bekladden de gevel van het centrum en gooiden een emmer lijm naar de aanwezigen, zegt schepen De Bruycker. "De actievoerders creëerden een bedreigende situatie voor de aanwezigen. Stad Gent zal een klacht indienen bij de politie en bij Unia. We roepen iedereen die geweld, discriminatie of haatboodschappen beleeft, ziet of hoort op om hetzelfde te doen. Zo geven we samen een duidelijke boodschap: neen tegen geweld, xenofobie en haatzaaierij in onze gastvrije stad." In 2016 en 2017 werden al eens vluchtelingen ondergebracht in het opvangponton aan de Rigakaai, vooral in de nasleep van de asielcrisis van 2015. (Belga)

Het ponton Reno in de Gentse haven doet opnieuw dienst als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Gent, met een capaciteit van 250 bewoners. Vandaag komt een eerste groep van vijftig mensen aan en morgen wordt nog eens een even grote groep verwacht. Fedasil had gisteren in het buurtcentrum Muide-Meulestede een sessie georganiseerd om te kijken wat buurtbewoners kunnen betekenen voor de vluchtelingen die worden opgevangen. Actievoerders van Voorpost scandeerden er leuzen, bekladden de gevel van het centrum en gooiden een emmer lijm naar de aanwezigen, zegt schepen De Bruycker. "De actievoerders creëerden een bedreigende situatie voor de aanwezigen. Stad Gent zal een klacht indienen bij de politie en bij Unia. We roepen iedereen die geweld, discriminatie of haatboodschappen beleeft, ziet of hoort op om hetzelfde te doen. Zo geven we samen een duidelijke boodschap: neen tegen geweld, xenofobie en haatzaaierij in onze gastvrije stad." In 2016 en 2017 werden al eens vluchtelingen ondergebracht in het opvangponton aan de Rigakaai, vooral in de nasleep van de asielcrisis van 2015. (Belga)