Volgens minister Crevits blijkt uit het advies van de onderwijsinspectie dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. "Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam college niet voldoet aan die voorwaarde. De inspectie kwam tot deze conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid. Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt voor dat de voorlopige erkenning niet kan worden toegestaan", aldus Crevits. (Belga)

Volgens minister Crevits blijkt uit het advies van de onderwijsinspectie dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. "Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam college niet voldoet aan die voorwaarde. De inspectie kwam tot deze conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid. Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt voor dat de voorlopige erkenning niet kan worden toegestaan", aldus Crevits. (Belga)