Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besliste om het college geen voorlopige erkenning te geven, op advies van de onderwijsinspectie en op voorstel van de onderwijsadministratie. Uit het advies bleek dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. In een verklaring op de website stelt het schoolbestuur dat de weigering ongrondwettig is. "Nooit en te nimmer heeft de onafhankelijke rechtsmacht op enigerlei wijze deze aantijgingen geconstateerd", klinkt het. "Wij spreken deze accusaties dan ook met klem tegen. Deze weigering omvat eveneens de schending van de vrijheid om een school naar keuze te kiezen voor de ouders." Het schoolbestuur onderstreept ook nog "dat ons college de universele verdragen inzake de rechten van de mens en het kind ondubbelzinnig en uitdrukkelijk respecteert". (Belga)

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besliste om het college geen voorlopige erkenning te geven, op advies van de onderwijsinspectie en op voorstel van de onderwijsadministratie. Uit het advies bleek dat de school niet voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. Zo moeten scholen bijvoorbeeld de Belgische Grondwet naleven en internationale verdragen respecteren, in het bijzonder over de mensen- en kinderrechten. In een verklaring op de website stelt het schoolbestuur dat de weigering ongrondwettig is. "Nooit en te nimmer heeft de onafhankelijke rechtsmacht op enigerlei wijze deze aantijgingen geconstateerd", klinkt het. "Wij spreken deze accusaties dan ook met klem tegen. Deze weigering omvat eveneens de schending van de vrijheid om een school naar keuze te kiezen voor de ouders." Het schoolbestuur onderstreept ook nog "dat ons college de universele verdragen inzake de rechten van de mens en het kind ondubbelzinnig en uitdrukkelijk respecteert". (Belga)