Vorige week werd een buschauffeur van De Lijn het slachtoffer van enkele reizigers die zich agressief gedroegen en hem daarbij verwondingen toebrachten. Door snijwonden in het aangezicht is de man enkele weken werkonbekwaam. Het incident was maandagmorgen aanleiding voor een prikactie, waarbij de chauffeurs weigerden om de stelplaats in Winterslag te verlaten. Hierdoor werd de ochtendspits danig in de war gestuurd aangezien er in Genk bijna geen busvervoer mogelijk was. Directie, personeel en vakbonden zijn direct aan tafel gaan zitten om te bekijken welke veiligheidsmaatregelen nog kunnen genomen worden om dergelijke incidenten te vermijden. "Daarbij werden de actiepunten uit het bestaande veiligheidsplan overlopen en getoetst op de optimale toepassing ervan", zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn Limburg. "Dit heeft vrij snel geleid tot het opheffen van de staking, waarna de bussen rond 9 uur terug zijn uitgereden en het normale verkeer kon hervat worden." (JDH)

Vorige week werd een buschauffeur van De Lijn het slachtoffer van enkele reizigers die zich agressief gedroegen en hem daarbij verwondingen toebrachten. Door snijwonden in het aangezicht is de man enkele weken werkonbekwaam. Het incident was maandagmorgen aanleiding voor een prikactie, waarbij de chauffeurs weigerden om de stelplaats in Winterslag te verlaten. Hierdoor werd de ochtendspits danig in de war gestuurd aangezien er in Genk bijna geen busvervoer mogelijk was. Directie, personeel en vakbonden zijn direct aan tafel gaan zitten om te bekijken welke veiligheidsmaatregelen nog kunnen genomen worden om dergelijke incidenten te vermijden. "Daarbij werden de actiepunten uit het bestaande veiligheidsplan overlopen en getoetst op de optimale toepassing ervan", zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn Limburg. "Dit heeft vrij snel geleid tot het opheffen van de staking, waarna de bussen rond 9 uur terug zijn uitgereden en het normale verkeer kon hervat worden." (JDH)