Omdat Ford bij diverse hagelbuien aanzienlijke schade opliep aan pas geproduceerde voertuigen, plaatste de autobouwer een groot hagelkanon op het parkeerterrein. Volgens de fabrikanten van deze toestellen zorgen de luide knallen ervoor dat er zich in hagelwolken geen hagelstenen meer kunnen vormen, zodat het gevaar voor schade wordt afgewend. Ook in de fruitteelt worden deze kanonnen gebruikt om de plantages te vrijwaren bij stormweer. Het stadsbestuur van Genk ontving echter enkele klachten over het lawaai dat het kanon bij Ford Genk produceert. Met de beslissing om het gebruik ervan te verbieden, komt het bestuur tegemoet aan de eisen van de buurtbewoners. "Gezien het economische belang, mogen de kanonnen bij wijze van overgangsmaatregel wel nog ingezet worden onder strenge voorwaarden", zegt burgemeester Wim Dries. "Zo mag het alleen als er een serieuze kans is dat hagelbuien het te beschermen gebied effectief zullen treffen. En het mag niet langer dan nodig! " In de toekomst wil het schepencollege een aanpassing van de bestaande reglementen doorvoeren en zal er steeds een vergunning aangevraagd moeten worden. "We zullen dan telkens het nut moeten afwegen en onderzoeken welke bijkomende voorwaarden nodig zijn om eventueel een nieuwe toestemming te verlenen, zoals het respecteren van een bepaalde afstand tot de woningen", besluit Wim Dries. (PVO)

Omdat Ford bij diverse hagelbuien aanzienlijke schade opliep aan pas geproduceerde voertuigen, plaatste de autobouwer een groot hagelkanon op het parkeerterrein. Volgens de fabrikanten van deze toestellen zorgen de luide knallen ervoor dat er zich in hagelwolken geen hagelstenen meer kunnen vormen, zodat het gevaar voor schade wordt afgewend. Ook in de fruitteelt worden deze kanonnen gebruikt om de plantages te vrijwaren bij stormweer. Het stadsbestuur van Genk ontving echter enkele klachten over het lawaai dat het kanon bij Ford Genk produceert. Met de beslissing om het gebruik ervan te verbieden, komt het bestuur tegemoet aan de eisen van de buurtbewoners. "Gezien het economische belang, mogen de kanonnen bij wijze van overgangsmaatregel wel nog ingezet worden onder strenge voorwaarden", zegt burgemeester Wim Dries. "Zo mag het alleen als er een serieuze kans is dat hagelbuien het te beschermen gebied effectief zullen treffen. En het mag niet langer dan nodig! " In de toekomst wil het schepencollege een aanpassing van de bestaande reglementen doorvoeren en zal er steeds een vergunning aangevraagd moeten worden. "We zullen dan telkens het nut moeten afwegen en onderzoeken welke bijkomende voorwaarden nodig zijn om eventueel een nieuwe toestemming te verlenen, zoals het respecteren van een bepaalde afstand tot de woningen", besluit Wim Dries. (PVO)