"De strafuitvoeringsrechtbank heeft het verzoek verworpen, maar er is nu tenminste een dialoog. Dat is positief", zegt Cohen. Het was de eerste keer dat Lhermitte een verzoek indiende bij de strafuitvoeringsrechtbank. "Mijn cliënte en de rechter hebben elkaar voor het eerst ontmoet. Lhermitte en de burgerlijke partijen konden het woord nemen. Dit is een zaak waar we tijd voor moeten nemen. We moeten de veroordeelde hoop geven. Dit toont haar dat er hoop is dat ze niet in de gevangenis moet blijven tot haar dood." Cohen en zijn cliënten zullen in dialoog blijven gaan met de rechtbank en met het gevangeniswezen. Een nieuw verzoek kunnen ze binnen een jaar indienen. Tien jaar na de feiten kan Lhermitte, die nu 48 is, aanspraak maken op een voorwaardelijke invrijheidstelling. Al enkele maanden komt ze ook in aanmerking voor uitgangspermissie. Volgens haar advocaat heeft ze de gevangenis nog niet mogen verlaten. Op 28 februari 2007 doodde Lhermitte haar vijf kinderen in de gezinswoning in Nijvel. Haar man, Bouchaïb Moqadem, was op reis in het buitenland. Eerst verdoofde ze de kinderen, daarna sneed ze hun keel door. De jongste, Mehdi, was drie. De oudste, Yasmine, veertien. Het hof van assisen in Nijvel veroordeelde haar in 2008 tot levenslang. Sindsdien zit ze in de gevangenis van Vorst-Berkendael. (Belga)

"De strafuitvoeringsrechtbank heeft het verzoek verworpen, maar er is nu tenminste een dialoog. Dat is positief", zegt Cohen. Het was de eerste keer dat Lhermitte een verzoek indiende bij de strafuitvoeringsrechtbank. "Mijn cliënte en de rechter hebben elkaar voor het eerst ontmoet. Lhermitte en de burgerlijke partijen konden het woord nemen. Dit is een zaak waar we tijd voor moeten nemen. We moeten de veroordeelde hoop geven. Dit toont haar dat er hoop is dat ze niet in de gevangenis moet blijven tot haar dood." Cohen en zijn cliënten zullen in dialoog blijven gaan met de rechtbank en met het gevangeniswezen. Een nieuw verzoek kunnen ze binnen een jaar indienen. Tien jaar na de feiten kan Lhermitte, die nu 48 is, aanspraak maken op een voorwaardelijke invrijheidstelling. Al enkele maanden komt ze ook in aanmerking voor uitgangspermissie. Volgens haar advocaat heeft ze de gevangenis nog niet mogen verlaten. Op 28 februari 2007 doodde Lhermitte haar vijf kinderen in de gezinswoning in Nijvel. Haar man, Bouchaïb Moqadem, was op reis in het buitenland. Eerst verdoofde ze de kinderen, daarna sneed ze hun keel door. De jongste, Mehdi, was drie. De oudste, Yasmine, veertien. Het hof van assisen in Nijvel veroordeelde haar in 2008 tot levenslang. Sindsdien zit ze in de gevangenis van Vorst-Berkendael. (Belga)