Het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO), de Vlaamse koepel van studenten geneeskunde, pleit vóór het behoud van het contingent voor specialisaties waar een tekort bestaat. Het VGSO reageert daarmee op de problematiek bij de Franstalige studenten geneeskunde over het tekort aan RIZIV-nummers voor de afstuderende artsen-in-spe.

Tekort aan opleidingsplaatsen

"Een plotse afvlakking van enkele duizenden studenten in enkele jaren is een eis van onze Franstalige collega's die we niet kunnen ondersteunen", zo klinkt het. "Zelfs integendeel, de kostprijs en gevolgen van 'supplier induced demand' zullen maatschappelijk hun weerslag hebben op de gezondheid van de patiënt en het overheidsbeslag. Maar ook praktisch lijken er bezwaren te zijn tegen het laten starten van dat aantal artsen op de arbeidsmarkt: er is nu al een tekort aan opleidingsplaatsen."

Strenge selectieprocedure

Voorts pleit het VGSO voor een strenge en meetbare selectieprocedure aan de Franstalige universiteiten, die het aantal geslaagden zal moeten afstemmen op de maatschappelijke nood. Daarnaast wil het VGSO dat een eventueel overschot (of tekort) aan artsen op korte termijn gecorrigeerd wordt. "Want volgens het VGSO is het niet verantwoord om een hele generatie op te zadelen met de gevolgen van een wanbeleid sinds het instellen van de numerus clausus met de gevolgen vandien."

"Een akkoord moet menselijk maar realistisch zijn en besproken worden met de verschillende actoren, zoals de betrokken studenten van wie de toekomst op het spel staat, maar ook de universiteiten, het beroepsveld en de Vlaamse tegenhangers die mee de gevolgen van de besluitvoering zullen voelen", luidt het nog.

'Ongecontroleerde instroom en beperkte uitstroom'

Het VGSO is wel blij met het nieuwe standpunt van de Franstalige tegenhanger CIUM (Comité Interuniversitaire des étudiants en Medecine) met de vraag naar een strenger selectiemechanisme "opdat de huidige problematiek zich in de toekomst niet meer zou herhalen en er een stop wordt gezet op een ongecontroleerde instroom met slechts een beperkte uitstroom". (Belga/WB)

Het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO), de Vlaamse koepel van studenten geneeskunde, pleit vóór het behoud van het contingent voor specialisaties waar een tekort bestaat. Het VGSO reageert daarmee op de problematiek bij de Franstalige studenten geneeskunde over het tekort aan RIZIV-nummers voor de afstuderende artsen-in-spe."Een plotse afvlakking van enkele duizenden studenten in enkele jaren is een eis van onze Franstalige collega's die we niet kunnen ondersteunen", zo klinkt het. "Zelfs integendeel, de kostprijs en gevolgen van 'supplier induced demand' zullen maatschappelijk hun weerslag hebben op de gezondheid van de patiënt en het overheidsbeslag. Maar ook praktisch lijken er bezwaren te zijn tegen het laten starten van dat aantal artsen op de arbeidsmarkt: er is nu al een tekort aan opleidingsplaatsen." Voorts pleit het VGSO voor een strenge en meetbare selectieprocedure aan de Franstalige universiteiten, die het aantal geslaagden zal moeten afstemmen op de maatschappelijke nood. Daarnaast wil het VGSO dat een eventueel overschot (of tekort) aan artsen op korte termijn gecorrigeerd wordt. "Want volgens het VGSO is het niet verantwoord om een hele generatie op te zadelen met de gevolgen van een wanbeleid sinds het instellen van de numerus clausus met de gevolgen vandien." "Een akkoord moet menselijk maar realistisch zijn en besproken worden met de verschillende actoren, zoals de betrokken studenten van wie de toekomst op het spel staat, maar ook de universiteiten, het beroepsveld en de Vlaamse tegenhangers die mee de gevolgen van de besluitvoering zullen voelen", luidt het nog. Het VGSO is wel blij met het nieuwe standpunt van de Franstalige tegenhanger CIUM (Comité Interuniversitaire des étudiants en Medecine) met de vraag naar een strenger selectiemechanisme "opdat de huidige problematiek zich in de toekomst niet meer zou herhalen en er een stop wordt gezet op een ongecontroleerde instroom met slechts een beperkte uitstroom". (Belga/WB)