De uitgekeerde bedragen stegen zowel voor het hoger onderwijs (van 1.585,59 tot 1.650,93 euro in de periode 2008-2009 tot 2010-2011) als voor het secundair onderwijs (van 385,24 tot 413,65 euro), het lager onderwijs (van 114,48 tot 122,54 euro) en het kleuteronderwijs (van 80 tot 85,12 euro). Het totale bedrag dat de Vlaamse overheid aan toelagen uitkeerde, steeg in die periode van 38,7 tot 42,8 miljoen euro. Van alle vragen tot het bekomen van een toelage voor het schooljaar 2008-2009 werden er 99.280 (76,09 procent) goedgekeurd. In 2009-2010 steeg dit percentage tot 80,52 procent (101.489 goedkeuringen). Voor de aanvragen voor het schooljaar 2010-2011 staat de teller voorlopig op 79,32 procent (100.013 goedkeuringen op 126.086 aanvragen). Dit cijfer is nog niet definitief vermits de beslissing over 22.634 dossiers nog in beraad is. Dit wil zeggen dat er bijkomende informatie gevraagd werd met het oog op een beslissing. (COR 908)

De uitgekeerde bedragen stegen zowel voor het hoger onderwijs (van 1.585,59 tot 1.650,93 euro in de periode 2008-2009 tot 2010-2011) als voor het secundair onderwijs (van 385,24 tot 413,65 euro), het lager onderwijs (van 114,48 tot 122,54 euro) en het kleuteronderwijs (van 80 tot 85,12 euro). Het totale bedrag dat de Vlaamse overheid aan toelagen uitkeerde, steeg in die periode van 38,7 tot 42,8 miljoen euro. Van alle vragen tot het bekomen van een toelage voor het schooljaar 2008-2009 werden er 99.280 (76,09 procent) goedgekeurd. In 2009-2010 steeg dit percentage tot 80,52 procent (101.489 goedkeuringen). Voor de aanvragen voor het schooljaar 2010-2011 staat de teller voorlopig op 79,32 procent (100.013 goedkeuringen op 126.086 aanvragen). Dit cijfer is nog niet definitief vermits de beslissing over 22.634 dossiers nog in beraad is. Dit wil zeggen dat er bijkomende informatie gevraagd werd met het oog op een beslissing. (COR 908)