Gemengde reacties op Ecolo-voorstellen over Brussel

15/01/18 om 17:38 - Bijgewerkt om 17:38

Bron: Belga

Als het van Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi afhangt, wordt Brussel niet meer beschouwd als een samengaan van twee gemeenschappen, een Franstalige en een Vlaamse. Er komen gemengde reacties op het voorstel.

Gemengde reacties op Ecolo-voorstellen over Brussel

Zakia Khattabi © Belga Image

In een interview met de krant Le Soir mikt Khattabi op een nieuw model voor het Brussels gewest. 'Brussel mag niet langer de gijzelaar zijn van twee gemeenschappen of negentien burgemeesters', aldus de groene kopvrouw.

Ze wil onder andere het verschil tussen gewest en gemeenschap opheffen en het parlement laten bevolken door leden die geen persoonlijke belangen hebben. Khattabi lijkt bovendien de deur niet te sluiten voor een fusie van gemeenten of het hertekenen van een aantal gemeentegrenzen.

Reacties

Minister-president Rudi Vervoort (PS) reageerde positief. 'Welkom aan iedereen die het Brussels gewest sterker wil maken', twitterde hij. 'De Brusselse verkozenen moeten het algemeen belang dienen, niet dat van het gewest of de gemeenschap', aldus Vervoort, bijgetreden door SP.A-minister Pascal Smet.

Maar Vervoorts partijgenote Fadila Laanan, minister-president van de COCOF, wees op het risico dat de N-VA meer macht zou krijgen omdat de Vlamingen 50 procent medebeslissingsrecht zouden krijgen in alle persoonsgebonden materies - nu geldt dat enkel voor de bevoegdheden van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, nvdr. Zij werd bijgetreden door Joëlle Milquet (CDH).

Bij de MR reageert men dan weer voorzichtig. Voor voorzitter Olivier Chastel is het tijd om de Brusselse instellingen te durven hervormen. Maar hij wil zich niet uitspreken over de opdeling gewest-gemeenschap.

Voor Vlaams parlementslid en Brusselaar Karl Vanlouwe (N-VA) wordt Brussel niet gegijzeld door de gemeenschappen. 'In tegendeel, de gemeenschappen betekenen een meerwaarde voor de hoofdstad. Het Nederlandstalig onderwijs is in de eerste plaats een kwaliteitslabel in Brussel. De N-VA wil meewerken aan de hervorming van Brussel, maar we willen uiteraard niet dat de rechten van de Nederlandstaligen miskend of beperkt worden in onze hoofdstad', aldus Vanlouwe.

Onze partners