Voor de stad Brussel is het actieplan tegen racisme en discriminatie een primeur. De nieuwe werkgroep die de antidiscriminatieplannen moet uitwerken zal bestaan uit de fractieleiders van alle partijen, de betrokken kabinetten, vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, het middenveld, ngo's, academici, stadsdiensten en politiediensten en alle betrokken lokale actoren zoals BRAVVO of Brussel Participatie. Verder heeft het actieplan tot doel een informatie- en sensibiliseringscampagne op te zetten voor het publiek en het stadspersoneel en zal er geanalyseerd worden of er een meldpunt voor klachten omtrent deze problematiek kan opgesteld worden. Al wordt voor dat laatste ook gekeken naar een overkoepelende samenwerking met het Brussels gewest en andere diensten die de gemeentegrenzen overschrijden. De motie werd door alle oppositiepartijen gesteund, al lieten de liberalen van MR-Open Vld wel enkele kleine amendementen goedkeuren en wilde PTB-PVDA graag toevoegen dat het dragen van hoofddoek wel wordt toegelaten binnen de stadsadministraties. Dat laatste voorstel werd met een meerderheid weggestemd. Al waren er ook enkele onthoudingen, waaronder Bruno De Lille (Ecolo-Groen). Hij gaf zo aan dat het hoofddoekenverbod nog steeds speelt binnen de groene fractie. (Belga)

Voor de stad Brussel is het actieplan tegen racisme en discriminatie een primeur. De nieuwe werkgroep die de antidiscriminatieplannen moet uitwerken zal bestaan uit de fractieleiders van alle partijen, de betrokken kabinetten, vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, het middenveld, ngo's, academici, stadsdiensten en politiediensten en alle betrokken lokale actoren zoals BRAVVO of Brussel Participatie. Verder heeft het actieplan tot doel een informatie- en sensibiliseringscampagne op te zetten voor het publiek en het stadspersoneel en zal er geanalyseerd worden of er een meldpunt voor klachten omtrent deze problematiek kan opgesteld worden. Al wordt voor dat laatste ook gekeken naar een overkoepelende samenwerking met het Brussels gewest en andere diensten die de gemeentegrenzen overschrijden. De motie werd door alle oppositiepartijen gesteund, al lieten de liberalen van MR-Open Vld wel enkele kleine amendementen goedkeuren en wilde PTB-PVDA graag toevoegen dat het dragen van hoofddoek wel wordt toegelaten binnen de stadsadministraties. Dat laatste voorstel werd met een meerderheid weggestemd. Al waren er ook enkele onthoudingen, waaronder Bruno De Lille (Ecolo-Groen). Hij gaf zo aan dat het hoofddoekenverbod nog steeds speelt binnen de groene fractie. (Belga)