Het voorstel werd enkel goedgekeurd door de Franstaligen. De leden van de Vlaamse oppositie Prolink stemden tegen.

De voordracht van Geeurickx is al de derde sinds de gemeenteraadsverkieizngen van 2012. Eerder weigerde de bevoegde Vlaamse minister de benoeming van Damien Thiéry en Yves Ghequiere, wegens overtreding van de taalwetgeving. Geeurickx is momenteel als derde schepen in Linkebeek onder meer bevoegd voor Cultuur, Informtie en Middenstand. Tot begin 2014 was ze een van de drie ondervoorzitters van het FDF, maar ze verliet de partij toen en zetelt nu als onafhankelijke.

De gemeenteraadszitting van maandagavond werd enkele keren verstoord door een tiental leden van het Taal Aktie Komitee die de bekende slogans riepen. Toen een tweetal TAK-leden naar voor kwam, werden ze door de politie de zaal uitgezet.

Het voorstel werd enkel goedgekeurd door de Franstaligen. De leden van de Vlaamse oppositie Prolink stemden tegen.De voordracht van Geeurickx is al de derde sinds de gemeenteraadsverkieizngen van 2012. Eerder weigerde de bevoegde Vlaamse minister de benoeming van Damien Thiéry en Yves Ghequiere, wegens overtreding van de taalwetgeving. Geeurickx is momenteel als derde schepen in Linkebeek onder meer bevoegd voor Cultuur, Informtie en Middenstand. Tot begin 2014 was ze een van de drie ondervoorzitters van het FDF, maar ze verliet de partij toen en zetelt nu als onafhankelijke. De gemeenteraadszitting van maandagavond werd enkele keren verstoord door een tiental leden van het Taal Aktie Komitee die de bekende slogans riepen. Toen een tweetal TAK-leden naar voor kwam, werden ze door de politie de zaal uitgezet.