De aanwezigheid van de buurtweg is zoals bekend een van de struikelblokken voor Ghelamco om op Parking C het Eurostadion te realiseren. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is kan de projectontwikkelaar geen vergunningen bekomen voor het project. Een vrederechter beval Grimbergen op 5 september vorig jaar nochtans in een procedure die ingeleid was door Ghelamco om op straf van een dwangsom binnen de maand na de betekening van het vonnis de deputatie voor te stellen om de buurtweg af te schaffen. Na de gemeenteraadsbeslissing van eind januari besliste Ghelamco het vonnis te betekenen en stelde het Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg voor de vertraging die het project hierdoor oploopt. Schepen Eddie Boelens (Groen) motiveerde tijdens de raadszitting het feit dat zijn partij het standpunt over de buurtweg wijzigde dan ook met verwijzing naar de torenhoge schade-eis waarmee Ghelamco dreigt. "Concrete bedragen voor de dreigende schadeclaims worden niet genoemd, maar het kan gaan over tientallen miljoenen euro's. Als men weet dat het jaarlijks exploitatiebudget van de gemeente 44 miljoen euro bedraagt, dan is dit voor Grimbergen een ware nachtmerrie en een financiële ramp. Vanuit het oogpunt van een goed en zorgzaam bestuur en in het belang van de bewoners en het gemeentepersoneel wil Groen de gemeente niet in een onbekend financieel avontuur storten", aldus Boelens die er ook nog eens expliciet op wees dat zijn partij volledig tegen het project gekant is. (Belga)

De aanwezigheid van de buurtweg is zoals bekend een van de struikelblokken voor Ghelamco om op Parking C het Eurostadion te realiseren. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is kan de projectontwikkelaar geen vergunningen bekomen voor het project. Een vrederechter beval Grimbergen op 5 september vorig jaar nochtans in een procedure die ingeleid was door Ghelamco om op straf van een dwangsom binnen de maand na de betekening van het vonnis de deputatie voor te stellen om de buurtweg af te schaffen. Na de gemeenteraadsbeslissing van eind januari besliste Ghelamco het vonnis te betekenen en stelde het Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg voor de vertraging die het project hierdoor oploopt. Schepen Eddie Boelens (Groen) motiveerde tijdens de raadszitting het feit dat zijn partij het standpunt over de buurtweg wijzigde dan ook met verwijzing naar de torenhoge schade-eis waarmee Ghelamco dreigt. "Concrete bedragen voor de dreigende schadeclaims worden niet genoemd, maar het kan gaan over tientallen miljoenen euro's. Als men weet dat het jaarlijks exploitatiebudget van de gemeente 44 miljoen euro bedraagt, dan is dit voor Grimbergen een ware nachtmerrie en een financiële ramp. Vanuit het oogpunt van een goed en zorgzaam bestuur en in het belang van de bewoners en het gemeentepersoneel wil Groen de gemeente niet in een onbekend financieel avontuur storten", aldus Boelens die er ook nog eens expliciet op wees dat zijn partij volledig tegen het project gekant is. (Belga)