Op de extra gemeenteraad van Borgloon werden maar twee agendapunten besproken, namelijk een kennisname van de bestuurskrachtanalyse door CC Consult over een eventuele fusie met de vier buurgemeenten Heers, Wellen, Kortessem en Alken, en het groen licht geven voor het opstarten van de fusiegesprekken met Tongeren. Burgemeester Eric Awouters herhaalde bij de start van de extra gemeenteraad wat de voordelen waren met een fusie van Borgloon met Tongeren en hamerde daarbij vooral op het financiële plaatje. Uit de bestuurskrachtanalyse van CC Consult blijkt dat enkel Kortessem (8.000 inwoners) geïnteresseerd was om te fusioneren met Borgloon (11.000 inwoners). "Samen komen we niet aan de minimumdrempel voor de schuldovername door Vlaanderen van 20.000 inwoners. Het is dan ook vrij logisch dat we als college en meerderheid ook hebben gesproken met Tongeren, dat een gelijkaardig samenstellingspatroon heeft als Borgloon. Samen tellen we 30 kerkdorpen en voor die dorpen en voor een samenstelling van een mogelijke nieuwe gemeente is het dan ook noodzakelijk en vrij logisch dat we ook gesproken hebben met Tongeren." De nieuwe gemeente zou 41.000 inwoners tellen en op die manier 21 miljoen aan nieuwe investeringsruimte krijgen vanuit Vlaanderen. Daarbovenop krijgt Borgloon nog eens 777.000 euro extra middelen vanuit het gemeentefonds als ze samen gaat met de centrumstad Tongeren. "Daarmee krijgen we financiële middelen waardoor we voor de Loonenaar de lasten kunnen verlagen." Kritiek op de in augustus aangekondigde fusieplannen met Tongeren kwam er uit de N-VA- en CD&V-hoek. Zowel Wim Lambrechts (N-VA) als Marilou Vanmuysen (CD&V) zijn niet principieel tegen een fusie maar hadden graag gezien dat ook het financiële plaatje van de verschillende mogelijke fusies met de omliggende gemeenten naast dat van de fusie met Tongeren gelegd werd. "Die voordelen moeten wel duidelijk zijn en zwart op wit kunnen worden aangetoond", zo zei Marilou Vanmuysen. "U haalt het fiscale aspect aan en vooral het gegeven van de schuldovername door Vlaanderen. En dat is inderdaad wat steek houdt, maar ik wil er toch de cijfers van een kantonfusie naast leggen. Een fusie met vijf gemeenten zou ook uitkomen boven de 45.000 inwoners met een schuldovername van 23 miljoen. Een fusie met vier gemeenten zou 35.000 inwoners tellen en een schuldovername van 19 miljoen. U ziet: dat zijn cijfers die de vergelijking van een fusie met Tongeren kunnen doorstaan." Wim Lambrechts sloot zich daarbij aan en opperde dat misschien ook een fusie met Sint-Truiden (opnieuw) moest onderzocht worden. Ook kon hij zich niet van de indruk ontdoen dat dit eerder een politieke fusie wordt dan een geslaagde gemeentelijke fusie. "Dit is een politieke fusie. Een fusie die gemaakt wordt tussen de meerderheid die er nu is. De Open Vld en Vooruit hebben gekozen." Frank Toppets (Open Vld) opperde ook nog dat er gewaakt moet worden dat de lokale basisdienstverlening in Borgloon behouden blijft en dat de Loonenaren niet voor die dienstverlening naar Tongeren moeten trekken. (Belga)

Op de extra gemeenteraad van Borgloon werden maar twee agendapunten besproken, namelijk een kennisname van de bestuurskrachtanalyse door CC Consult over een eventuele fusie met de vier buurgemeenten Heers, Wellen, Kortessem en Alken, en het groen licht geven voor het opstarten van de fusiegesprekken met Tongeren. Burgemeester Eric Awouters herhaalde bij de start van de extra gemeenteraad wat de voordelen waren met een fusie van Borgloon met Tongeren en hamerde daarbij vooral op het financiële plaatje. Uit de bestuurskrachtanalyse van CC Consult blijkt dat enkel Kortessem (8.000 inwoners) geïnteresseerd was om te fusioneren met Borgloon (11.000 inwoners). "Samen komen we niet aan de minimumdrempel voor de schuldovername door Vlaanderen van 20.000 inwoners. Het is dan ook vrij logisch dat we als college en meerderheid ook hebben gesproken met Tongeren, dat een gelijkaardig samenstellingspatroon heeft als Borgloon. Samen tellen we 30 kerkdorpen en voor die dorpen en voor een samenstelling van een mogelijke nieuwe gemeente is het dan ook noodzakelijk en vrij logisch dat we ook gesproken hebben met Tongeren." De nieuwe gemeente zou 41.000 inwoners tellen en op die manier 21 miljoen aan nieuwe investeringsruimte krijgen vanuit Vlaanderen. Daarbovenop krijgt Borgloon nog eens 777.000 euro extra middelen vanuit het gemeentefonds als ze samen gaat met de centrumstad Tongeren. "Daarmee krijgen we financiële middelen waardoor we voor de Loonenaar de lasten kunnen verlagen." Kritiek op de in augustus aangekondigde fusieplannen met Tongeren kwam er uit de N-VA- en CD&V-hoek. Zowel Wim Lambrechts (N-VA) als Marilou Vanmuysen (CD&V) zijn niet principieel tegen een fusie maar hadden graag gezien dat ook het financiële plaatje van de verschillende mogelijke fusies met de omliggende gemeenten naast dat van de fusie met Tongeren gelegd werd. "Die voordelen moeten wel duidelijk zijn en zwart op wit kunnen worden aangetoond", zo zei Marilou Vanmuysen. "U haalt het fiscale aspect aan en vooral het gegeven van de schuldovername door Vlaanderen. En dat is inderdaad wat steek houdt, maar ik wil er toch de cijfers van een kantonfusie naast leggen. Een fusie met vijf gemeenten zou ook uitkomen boven de 45.000 inwoners met een schuldovername van 23 miljoen. Een fusie met vier gemeenten zou 35.000 inwoners tellen en een schuldovername van 19 miljoen. U ziet: dat zijn cijfers die de vergelijking van een fusie met Tongeren kunnen doorstaan." Wim Lambrechts sloot zich daarbij aan en opperde dat misschien ook een fusie met Sint-Truiden (opnieuw) moest onderzocht worden. Ook kon hij zich niet van de indruk ontdoen dat dit eerder een politieke fusie wordt dan een geslaagde gemeentelijke fusie. "Dit is een politieke fusie. Een fusie die gemaakt wordt tussen de meerderheid die er nu is. De Open Vld en Vooruit hebben gekozen." Frank Toppets (Open Vld) opperde ook nog dat er gewaakt moet worden dat de lokale basisdienstverlening in Borgloon behouden blijft en dat de Loonenaren niet voor die dienstverlening naar Tongeren moeten trekken. (Belga)