De 11 maart-beweging vraagt al jaren om een snelle kernuitstap en richt zich sinds enkele maanden ook specifiek naar lokale besturen, om hen te vragen zichzelf uit te roepen tot "kernenergievrije gemeente". Dat houdt het ondertekenen van een charter in waarin drie principes vermeld worden: geen stroomleverancier meer contracteren die door kerncentrales geproduceerde energie verkoopt, overschakelen op hernieuwbare energie in de eigen gebouwen en sociale rechtvaardigheid tonen door bedrijven, organisaties en personen die ook willen overschakelen te ondersteunen. De actie van woensdagavond was al langer gepland en was dus geen reactie op het recente lek in een backupsysteem van kernreactor Doel 1. "Maar we zeggen al jaren dat de situatie daar verontrustend is", zegt Marc Alexander van de 11 maart-beweging. "Als de noodkoeling begint te falen, zijn we op weg naar een eigen Fukushima, en dat vlak bij een grootstad en een haven waar zoveel mensen werken. Dat zou een menselijke, maar ook economische ramp betekenen. Sowieso zijn onze oude kerncentrales door die onbetrouwbaarheid trouwens niet economisch interessant meer." Groen, PVDA en sp.a spraken tijdens de gemeenteraad hun steun uit voor het charter, maar vonden geen meerderheid in de raad. CD&V noemde sommige van de principes "te verregaand". Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaarde dan weer dat de stad al eigen klimaatdoelstellingen heeft en goed op weg is die te halen. Gezien de federale bevoegdheid over het thema wilde hij niet inhoudelijk ingaan op de kernuitstap en het charter niet steunen. Wat de stedelijke bevoegdheid veiligheid betreft, verzekerde de burgemeester wel dat zijn (hulp)diensten regelmatig oefeningen houden rond nucleaire incidenten. (Belga)

De 11 maart-beweging vraagt al jaren om een snelle kernuitstap en richt zich sinds enkele maanden ook specifiek naar lokale besturen, om hen te vragen zichzelf uit te roepen tot "kernenergievrije gemeente". Dat houdt het ondertekenen van een charter in waarin drie principes vermeld worden: geen stroomleverancier meer contracteren die door kerncentrales geproduceerde energie verkoopt, overschakelen op hernieuwbare energie in de eigen gebouwen en sociale rechtvaardigheid tonen door bedrijven, organisaties en personen die ook willen overschakelen te ondersteunen. De actie van woensdagavond was al langer gepland en was dus geen reactie op het recente lek in een backupsysteem van kernreactor Doel 1. "Maar we zeggen al jaren dat de situatie daar verontrustend is", zegt Marc Alexander van de 11 maart-beweging. "Als de noodkoeling begint te falen, zijn we op weg naar een eigen Fukushima, en dat vlak bij een grootstad en een haven waar zoveel mensen werken. Dat zou een menselijke, maar ook economische ramp betekenen. Sowieso zijn onze oude kerncentrales door die onbetrouwbaarheid trouwens niet economisch interessant meer." Groen, PVDA en sp.a spraken tijdens de gemeenteraad hun steun uit voor het charter, maar vonden geen meerderheid in de raad. CD&V noemde sommige van de principes "te verregaand". Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaarde dan weer dat de stad al eigen klimaatdoelstellingen heeft en goed op weg is die te halen. Gezien de federale bevoegdheid over het thema wilde hij niet inhoudelijk ingaan op de kernuitstap en het charter niet steunen. Wat de stedelijke bevoegdheid veiligheid betreft, verzekerde de burgemeester wel dat zijn (hulp)diensten regelmatig oefeningen houden rond nucleaire incidenten. (Belga)