'Vandaag moeten kinderen kiezen: of naar de opvang, of naar de muziekles. Van die tegenstelling moeten we af', zegt Katrien Schryvers (CD&V). 'Buitenschoolse opvang moet ook een leuke tijd kunnen zijn voor de kinderen, waarin ze ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving.'

Een gemeente zou vervoer kunnen inleggen tussen de opvang en andere activiteiten of verenigingen zouden ook naar de opvang en scholen zelf kunnen trekken voor sport- of muziekles. Op termijn zouden de lokale besturen hier via het Gemeentefonds financiering voor krijgen.

Voor de bestaande IBO's, of initiatieven buitenschoolse opvang, die nu gefinancierd worden via Kind en Gezin, komt er een overgangsperiode van zes jaar. Bedoeling is dat het voorstel van decreet nog voor de paasvakantie wordt goedgekeurd, zodat het nieuwe decreet zal op 1 januari 2021 van kracht kan worden.

'Vandaag moeten kinderen kiezen: of naar de opvang, of naar de muziekles. Van die tegenstelling moeten we af', zegt Katrien Schryvers (CD&V). 'Buitenschoolse opvang moet ook een leuke tijd kunnen zijn voor de kinderen, waarin ze ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving.' Een gemeente zou vervoer kunnen inleggen tussen de opvang en andere activiteiten of verenigingen zouden ook naar de opvang en scholen zelf kunnen trekken voor sport- of muziekles. Op termijn zouden de lokale besturen hier via het Gemeentefonds financiering voor krijgen. Voor de bestaande IBO's, of initiatieven buitenschoolse opvang, die nu gefinancierd worden via Kind en Gezin, komt er een overgangsperiode van zes jaar. Bedoeling is dat het voorstel van decreet nog voor de paasvakantie wordt goedgekeurd, zodat het nieuwe decreet zal op 1 januari 2021 van kracht kan worden.