Verschillende gemeenten denken erover na geen affiches meer toe te laten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat die visuele vervuiling zouden veroorzaken en omdat iedereen de nodige informatie online kan opzoeken. Onder meer Oostende, Oudenaarde en Beringen denken aan een verbod. Er bestaat geen wet die de gemeenten verplicht om zelf gemeentelijke aanplakborden te voorzien, zegt de minister vandaag. Daar hebben ze dus ruimte om het aantal affiches in te dijken. De borden op privéterrein, zoals de voortuintjes, kunnen ze echter niet zomaar verbieden, waarschuwt Homans. "Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State hebben al geoordeeld dat gemeenten rekening moeten houden met het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting, waaronder borden op privaat domein vallen." Tegelijk moeten ze ook de openbare orde vrijwaren. Als ze zich daarop kunnen beroepen, zouden ze een bord wel kunnen laten verwijderen, maar dan moet er een gegronde reden zijn. Homans geeft als voorbeeld een affiche met flikkerende lichtjes als ogen, die autobestuurders zouden kunnen afleiden. Als er geen sprake is van verstoring van de openbare orde, zal het verbod niet overeind blijven voor een rechtbank, besluit Homans. (Belga)

Verschillende gemeenten denken erover na geen affiches meer toe te laten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat die visuele vervuiling zouden veroorzaken en omdat iedereen de nodige informatie online kan opzoeken. Onder meer Oostende, Oudenaarde en Beringen denken aan een verbod. Er bestaat geen wet die de gemeenten verplicht om zelf gemeentelijke aanplakborden te voorzien, zegt de minister vandaag. Daar hebben ze dus ruimte om het aantal affiches in te dijken. De borden op privéterrein, zoals de voortuintjes, kunnen ze echter niet zomaar verbieden, waarschuwt Homans. "Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State hebben al geoordeeld dat gemeenten rekening moeten houden met het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting, waaronder borden op privaat domein vallen." Tegelijk moeten ze ook de openbare orde vrijwaren. Als ze zich daarop kunnen beroepen, zouden ze een bord wel kunnen laten verwijderen, maar dan moet er een gegronde reden zijn. Homans geeft als voorbeeld een affiche met flikkerende lichtjes als ogen, die autobestuurders zouden kunnen afleiden. Als er geen sprake is van verstoring van de openbare orde, zal het verbod niet overeind blijven voor een rechtbank, besluit Homans. (Belga)