De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) erkent dat steden en gemeenten geen lijsten met persoonsgegevens van inwoners mogen doorverkopen aan commerciële bedrijven. 'Dat is inderdaad in strijd met de privacywetgeving', zegt Marian Verbeek van de VVSG.

De VVSG bevestigt daarmee de kritiek van de Privacycommissie in De Standaard en Het Nieuwsblad. De VVSG zegt dat het de steden en gemeenten daarover al meermaals heeft geïnformeerd. Hoeveel en welke steden en gemeenten toch lijsten met persoonsgegevens doorverkopen, kan de VVSG niet zeggen.

Verschillende Vlaamse gemeenten verkopen adresgegevens van hun inwoners aan commerciële bedrijven. Vooral informatie over burgers die net een bouwvergunning verkregen hebben, blijkt populair, zo schreven De Standaard en Het Nieuwsblad. 'Wij verzamelen inderdaad gegevens bij de verantwoordelijke administraties', bevestigt Inge Demets van Infobuild, dat de info doorverkoopt, in De Standaard. 'Al gaat dat niet overal even vlot. In Limburg en Antwerpen doen meer gemeenten daar moeilijk over dan in West- of Oost-Vlaanderen.'

In Destelbergen kan bijvoorbeeld al wie dat wil voor twintig euro per maand een overzicht krijgen van de verleende bouwvergunningen, inclusief adresgegevens. Volgens een medewerker zijn er echter nooit meer dan vijf bedrijven op geabonneerd, dus veel lijkt het daar alvast niet op te brengen.

Destelbergen: 'Zijn in de fout gegaan en zullen waar nodig beleid bijsturen'

De Oost-Vlaamse gemeente Destelbergen geeft toe dat het informatie over bouwvergunningen tegen betaling heeft doorgespeeld aan bedrijven. 'We zijn in de fout gegaan. We zullen het advies van de Privacycommissie grondig bekijken en waar nodig het gevoerde beleid aanpassen', stelt het gemeentebestuur van Destelbergen.

Tegen een vergoeding van 25 euro per maand speelt de gemeente informatie over goedgekeurde bouwvergunningen door aan twee bedrijven die naar die gegevens vragen. Volgens de gemeente was er vroeger een clausule waardoor eerst aan de kandidaat-bouwers om toelating werd gevraagd, maar die clausule is 'om nog onduidelijke redenen ooit weggevallen van het aanvraagformulier'.

'Sindsdien worden de gegevens van alle bouwvergunningen doorgegeven zonder vooraf toelating te vragen aan de kandidaat-bouwers'.

'Valt niet onder openbaarheid van bestuur'

'Dit valt zeker niet onder openbaarheid van bestuur', hekelt de Privacycommissie. Die geeft wel toe dat de wetgeving op het eerste zicht een kluwen lijkt. Vooral een Vlaams decreet uit 2007 dat gemeenten autonomie geeft over het hergebruik van overheidsdocumenten, zorgt voor verwarring.

Niettemin mogen gemeenten geen gegevens doorspelen die gebruikt zullen worden voor directe marketing, onderstreept woordvoerster Eva Wiertz. De wet op de openbaarheid van bestuur speelt hier volgens de commissie niet.

'Die dient om de burger inzage te geven in de werking van de overheid. Iedereen heeft dus het recht om op de gemeente een openbare document, zoals een bouwvergunning, te komen inkijken en die openbare gegevens over te schrijven. Maar er zijn ook gemeenten die zelf lijsten aanleggen met persoonlijke gegevens van inwoners. Dat kan niet volgens de wet op de privacy', legt Marian Verbeek van de VVSG uit. De wet dient 'niet om persoonsgegevens door te spelen voor commerciële doeleinden', klinkt het nog.

Toestemming vragen aan de betrokkenen zou volgens de commissie alvast een eenvoudige oplossing zijn.

De VVSG informeerde de steden en gemeenten eerder al dat dergelijke praktijken niet kunnen. Zo verscheen er in 2009 ook een artikel over de kwestie in het tijdschrift LOKAAL. De organisatie is wel van plan de boodschap nog eens te herhalen. Zo zal de kwestie aan bod komen in de volgende VVSG-nieuwsbrief. (Belga/TE/SD)

De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) erkent dat steden en gemeenten geen lijsten met persoonsgegevens van inwoners mogen doorverkopen aan commerciële bedrijven. 'Dat is inderdaad in strijd met de privacywetgeving', zegt Marian Verbeek van de VVSG. De VVSG bevestigt daarmee de kritiek van de Privacycommissie in De Standaard en Het Nieuwsblad. De VVSG zegt dat het de steden en gemeenten daarover al meermaals heeft geïnformeerd. Hoeveel en welke steden en gemeenten toch lijsten met persoonsgegevens doorverkopen, kan de VVSG niet zeggen.Verschillende Vlaamse gemeenten verkopen adresgegevens van hun inwoners aan commerciële bedrijven. Vooral informatie over burgers die net een bouwvergunning verkregen hebben, blijkt populair, zo schreven De Standaard en Het Nieuwsblad. 'Wij verzamelen inderdaad gegevens bij de verantwoordelijke administraties', bevestigt Inge Demets van Infobuild, dat de info doorverkoopt, in De Standaard. 'Al gaat dat niet overal even vlot. In Limburg en Antwerpen doen meer gemeenten daar moeilijk over dan in West- of Oost-Vlaanderen.'In Destelbergen kan bijvoorbeeld al wie dat wil voor twintig euro per maand een overzicht krijgen van de verleende bouwvergunningen, inclusief adresgegevens. Volgens een medewerker zijn er echter nooit meer dan vijf bedrijven op geabonneerd, dus veel lijkt het daar alvast niet op te brengen.Destelbergen: 'Zijn in de fout gegaan en zullen waar nodig beleid bijsturen'De Oost-Vlaamse gemeente Destelbergen geeft toe dat het informatie over bouwvergunningen tegen betaling heeft doorgespeeld aan bedrijven. 'We zijn in de fout gegaan. We zullen het advies van de Privacycommissie grondig bekijken en waar nodig het gevoerde beleid aanpassen', stelt het gemeentebestuur van Destelbergen.Tegen een vergoeding van 25 euro per maand speelt de gemeente informatie over goedgekeurde bouwvergunningen door aan twee bedrijven die naar die gegevens vragen. Volgens de gemeente was er vroeger een clausule waardoor eerst aan de kandidaat-bouwers om toelating werd gevraagd, maar die clausule is 'om nog onduidelijke redenen ooit weggevallen van het aanvraagformulier'.'Sindsdien worden de gegevens van alle bouwvergunningen doorgegeven zonder vooraf toelating te vragen aan de kandidaat-bouwers'.'Valt niet onder openbaarheid van bestuur''Dit valt zeker niet onder openbaarheid van bestuur', hekelt de Privacycommissie. Die geeft wel toe dat de wetgeving op het eerste zicht een kluwen lijkt. Vooral een Vlaams decreet uit 2007 dat gemeenten autonomie geeft over het hergebruik van overheidsdocumenten, zorgt voor verwarring. Niettemin mogen gemeenten geen gegevens doorspelen die gebruikt zullen worden voor directe marketing, onderstreept woordvoerster Eva Wiertz. De wet op de openbaarheid van bestuur speelt hier volgens de commissie niet. 'Die dient om de burger inzage te geven in de werking van de overheid. Iedereen heeft dus het recht om op de gemeente een openbare document, zoals een bouwvergunning, te komen inkijken en die openbare gegevens over te schrijven. Maar er zijn ook gemeenten die zelf lijsten aanleggen met persoonlijke gegevens van inwoners. Dat kan niet volgens de wet op de privacy', legt Marian Verbeek van de VVSG uit. De wet dient 'niet om persoonsgegevens door te spelen voor commerciële doeleinden', klinkt het nog. Toestemming vragen aan de betrokkenen zou volgens de commissie alvast een eenvoudige oplossing zijn. De VVSG informeerde de steden en gemeenten eerder al dat dergelijke praktijken niet kunnen. Zo verscheen er in 2009 ook een artikel over de kwestie in het tijdschrift LOKAAL. De organisatie is wel van plan de boodschap nog eens te herhalen. Zo zal de kwestie aan bod komen in de volgende VVSG-nieuwsbrief. (Belga/TE/SD)