Francken had in maart aangekondigd dat van de 8.272 plaatsen die er toen waren in de lokale opvang die door gemeenten wordt georganiseerd, er zo'n 4.000 moesten verdwijnen. De staatssecretaris wilde vooral de lokale opvang afbouwen omdat "het comfortpeil te hoog is" en een huis geen "mentale setting is om aan terugkeer te denken", aldus Het Belang van Limburg dat wijst op de weerstand van CD&V tegen die maatregel. "We moesten op zoek naar een oplossing voor 1.000 mensen die eind dit jaar nog in procedure zitten en die momenteel in de lokale opvang verblijven", verklaarde woordvoerster Mieke Candaele van Fedasil aan de krant. Fedasil drong erop aan de plaatsen toch nog open te houden, en na een eerste weigering gaat de staatssecretaris daar nu toch op in. Het kabinet Asiel en Migratie wijst erop dat de druk op het opvangnetwerk hoog blijft. "De plaatsen waar eind december nog mensen in zitten - net zoals die collectieve centra die we langer open houden - zullen wel sluiten, maar pas wanneer de mensen daar uitgestroomd zijn", nuanceerde de woordvoerster van de staatssecretaris het bericht van Het Belang van Limburg. "We hebben quota ingevoerd omdat we niet terug willen naar situatie zoals bij vorige crisis. We houden op die manier ook de nodige marge binnen het netwerk", voegt ze eraan toe. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) herinnert er vandaag aan dat de gemeenten "ook bij vorige crisissen altijd een constructieve opvangpartner geweest" is. "De vraag om open te blijven is vrijwillig", benadrukt VVSG. Het gaat om 4.153 plaatsen die Fedasil in juli heeft opgezegd zodat ze eind december zouden sluiten. De organisatie merkt op dat sommige lokale besturen al woningen en personeel opgezegd zullen hebben. Het zal dus niet altijd mogelijk zijn om in te gaan op de vraag om verder open te blijven. "We pleiten daarom ook voor een beter systeem met meer bufferplaatsen en het beter monitoren van internationale ontwikkelingen. Nu is het te veel 'jo-jo'", besluit de VVSG. (Belga)

Francken had in maart aangekondigd dat van de 8.272 plaatsen die er toen waren in de lokale opvang die door gemeenten wordt georganiseerd, er zo'n 4.000 moesten verdwijnen. De staatssecretaris wilde vooral de lokale opvang afbouwen omdat "het comfortpeil te hoog is" en een huis geen "mentale setting is om aan terugkeer te denken", aldus Het Belang van Limburg dat wijst op de weerstand van CD&V tegen die maatregel. "We moesten op zoek naar een oplossing voor 1.000 mensen die eind dit jaar nog in procedure zitten en die momenteel in de lokale opvang verblijven", verklaarde woordvoerster Mieke Candaele van Fedasil aan de krant. Fedasil drong erop aan de plaatsen toch nog open te houden, en na een eerste weigering gaat de staatssecretaris daar nu toch op in. Het kabinet Asiel en Migratie wijst erop dat de druk op het opvangnetwerk hoog blijft. "De plaatsen waar eind december nog mensen in zitten - net zoals die collectieve centra die we langer open houden - zullen wel sluiten, maar pas wanneer de mensen daar uitgestroomd zijn", nuanceerde de woordvoerster van de staatssecretaris het bericht van Het Belang van Limburg. "We hebben quota ingevoerd omdat we niet terug willen naar situatie zoals bij vorige crisis. We houden op die manier ook de nodige marge binnen het netwerk", voegt ze eraan toe. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) herinnert er vandaag aan dat de gemeenten "ook bij vorige crisissen altijd een constructieve opvangpartner geweest" is. "De vraag om open te blijven is vrijwillig", benadrukt VVSG. Het gaat om 4.153 plaatsen die Fedasil in juli heeft opgezegd zodat ze eind december zouden sluiten. De organisatie merkt op dat sommige lokale besturen al woningen en personeel opgezegd zullen hebben. Het zal dus niet altijd mogelijk zijn om in te gaan op de vraag om verder open te blijven. "We pleiten daarom ook voor een beter systeem met meer bufferplaatsen en het beter monitoren van internationale ontwikkelingen. Nu is het te veel 'jo-jo'", besluit de VVSG. (Belga)