De gemeenten zijn al langer vragende partij voor gedetailleerde informatie over het aantal spijbelende jongeren. "Het ontbreken van snelle, accurate info is voor veel schepenen van Onderwijs een hinderpaal", aldus Jo De Ro (Open Vld). Vlaanderen beschikt wel over de gegevens, maar hield die tot nog toe voor zich. "Wij hebben rekentabellen met problematische afwezigheden op stedelijk en gemeentelijk niveau. Voor mij is het geen enkel probleem om die gegevens te delen", zei Crevits. Of de data zullen worden uitgesplitst naar de verschillende scholen is niet zeker, omdat die info in principe eigendom is van de scholen. "Ik zal onze spijbelambtenaar hoe dan ook vragen om initiatief te nemen", aldus de minister, die in de commissie opnieuw fel van leer trok tegen de lakse houding die in Vlaanderen bestaat tegenover spijbelen. Bij de start van de paasvakantie bleek opnieuw hoeveel ouders hun kinderen enkele dagen laten overslaan om vroeger naar het buitenland te kunnen vertrekken. "Luxeverzuim is een veel te positieve term", aldus Crevits, "want het gaat hier over problematische afwezigheid met medeweten van de ouders. Zij die hieraan meewerken, moeten er rekening mee houden dat ze een signaal geven over de waarde van het schoolgaan." De Meyer en De Meulemeester zijn tevreden met het versterken van het lokale niveau in de strijd tegen spijbelen. De Meulemeester vindt wel dat er meer dan één Vlaamse spijbelambtenaar moet komen. (Belga)

De gemeenten zijn al langer vragende partij voor gedetailleerde informatie over het aantal spijbelende jongeren. "Het ontbreken van snelle, accurate info is voor veel schepenen van Onderwijs een hinderpaal", aldus Jo De Ro (Open Vld). Vlaanderen beschikt wel over de gegevens, maar hield die tot nog toe voor zich. "Wij hebben rekentabellen met problematische afwezigheden op stedelijk en gemeentelijk niveau. Voor mij is het geen enkel probleem om die gegevens te delen", zei Crevits. Of de data zullen worden uitgesplitst naar de verschillende scholen is niet zeker, omdat die info in principe eigendom is van de scholen. "Ik zal onze spijbelambtenaar hoe dan ook vragen om initiatief te nemen", aldus de minister, die in de commissie opnieuw fel van leer trok tegen de lakse houding die in Vlaanderen bestaat tegenover spijbelen. Bij de start van de paasvakantie bleek opnieuw hoeveel ouders hun kinderen enkele dagen laten overslaan om vroeger naar het buitenland te kunnen vertrekken. "Luxeverzuim is een veel te positieve term", aldus Crevits, "want het gaat hier over problematische afwezigheid met medeweten van de ouders. Zij die hieraan meewerken, moeten er rekening mee houden dat ze een signaal geven over de waarde van het schoolgaan." De Meyer en De Meulemeester zijn tevreden met het versterken van het lokale niveau in de strijd tegen spijbelen. De Meulemeester vindt wel dat er meer dan één Vlaamse spijbelambtenaar moet komen. (Belga)