Somers gaf het Agentschap Integratie & Inburgering de opdracht om samen met een expertengroep een handleiding te schrijven. Dat was nodig nadat de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid de protesten tegen racisme hadden doen oplaaien. "De handleiding verleent context, draagt argumenten aan en stelt als het ware een menukaart op met mogelijke oplossingen", zegt Somers. "Maatwerk is aangewezen. De ene keer zal er gekozen worden om een beeld te verwijderen, te verplaatsen of in een museum onder te brengen. De andere keer kan men ervoor kiezen om te werken met 'tegenbeelden' of om contextborden en begeleidende teksten aan te brengen." De beslissing ligt steeds bij de gemeenteraad. "Veel meer dan de uiteindelijke beslissing is het vooral belangrijk om de dialoog met de verschillende burgers in ons land op te starten", zegt Somers. "Deze handleiding geeft de lokale besturen de instrumenten om het gesprek op een volwaardige manier te voeren. Het versterkt het historische en ethische besef en het kan leiden tot dieper inzicht en meer wederzijds begrip." (Belga)

Somers gaf het Agentschap Integratie & Inburgering de opdracht om samen met een expertengroep een handleiding te schrijven. Dat was nodig nadat de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid de protesten tegen racisme hadden doen oplaaien. "De handleiding verleent context, draagt argumenten aan en stelt als het ware een menukaart op met mogelijke oplossingen", zegt Somers. "Maatwerk is aangewezen. De ene keer zal er gekozen worden om een beeld te verwijderen, te verplaatsen of in een museum onder te brengen. De andere keer kan men ervoor kiezen om te werken met 'tegenbeelden' of om contextborden en begeleidende teksten aan te brengen." De beslissing ligt steeds bij de gemeenteraad. "Veel meer dan de uiteindelijke beslissing is het vooral belangrijk om de dialoog met de verschillende burgers in ons land op te starten", zegt Somers. "Deze handleiding geeft de lokale besturen de instrumenten om het gesprek op een volwaardige manier te voeren. Het versterkt het historische en ethische besef en het kan leiden tot dieper inzicht en meer wederzijds begrip." (Belga)