Het decreet stelt dat wegbermen - afgezien om veiligheidsredenen - pas vanaf 15 juni mogen gemaaid worden. "Te vroeg maaien is schadelijk voor planten en bloemen die nog geen zaad hebben kunnen afgeven. Belangrijk, want de Vlaamse wegbermen zijn in oppervlakte groter dan alle erkende natuurgebieden samen. Honingbijen maar zeker wilde bijen, die zeer plaatselijk foerageren, hebben nood aan aaneengesloten bloemenstroken", zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. De voorbije twee jaar heeft het VBI een monitoringsysteem ingezet rond het bijenvriendelijk beheer van de Vlaamse wegbermen. Veel gemeentebesturen, milieudiensten en milieuraden maakten gebruik van de service en kennis bij het VBI om hun wegranden geschikter te maken voor insecten. De resultaten van de metingen zijn opmerkelijk. In het voorjaar 2021 werden bij de gemeentelijke wegbermen 80 procent minder meldingen gemaakt van schadelijke maaiwerken. Het BVI merkt verder de zeer positieve tendens op waarbij gemeentebesturen de beslissing nemen om hun wegbermen actiever te gaan beheren om tot bloemrijkere randen te komen. Bijkomend positief nieuws voor de gemeenten is dat deze verbeteringen hen geen extra financiële middelen kost. Door een natuurvriendelijk beheer komen er zelfs extra middelen vrij. Die positieve trendbreuk is er niet bij de wegen beheerd door Wegen en Verkeer. "Hier zijn enorme overtredingen. Al vanaf begin of half mei wordt er soms gemaaid", aldus René De Backer. Er zijn regionale verschillen: in West-Vlaanderen is dit fenomeen erger dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Het Vlaams Bijeninstituut zal nu in gesprek gaan met de betrokken diensten. (Belga)

Het decreet stelt dat wegbermen - afgezien om veiligheidsredenen - pas vanaf 15 juni mogen gemaaid worden. "Te vroeg maaien is schadelijk voor planten en bloemen die nog geen zaad hebben kunnen afgeven. Belangrijk, want de Vlaamse wegbermen zijn in oppervlakte groter dan alle erkende natuurgebieden samen. Honingbijen maar zeker wilde bijen, die zeer plaatselijk foerageren, hebben nood aan aaneengesloten bloemenstroken", zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. De voorbije twee jaar heeft het VBI een monitoringsysteem ingezet rond het bijenvriendelijk beheer van de Vlaamse wegbermen. Veel gemeentebesturen, milieudiensten en milieuraden maakten gebruik van de service en kennis bij het VBI om hun wegranden geschikter te maken voor insecten. De resultaten van de metingen zijn opmerkelijk. In het voorjaar 2021 werden bij de gemeentelijke wegbermen 80 procent minder meldingen gemaakt van schadelijke maaiwerken. Het BVI merkt verder de zeer positieve tendens op waarbij gemeentebesturen de beslissing nemen om hun wegbermen actiever te gaan beheren om tot bloemrijkere randen te komen. Bijkomend positief nieuws voor de gemeenten is dat deze verbeteringen hen geen extra financiële middelen kost. Door een natuurvriendelijk beheer komen er zelfs extra middelen vrij. Die positieve trendbreuk is er niet bij de wegen beheerd door Wegen en Verkeer. "Hier zijn enorme overtredingen. Al vanaf begin of half mei wordt er soms gemaaid", aldus René De Backer. Er zijn regionale verschillen: in West-Vlaanderen is dit fenomeen erger dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Het Vlaams Bijeninstituut zal nu in gesprek gaan met de betrokken diensten. (Belga)