Hugo Van Driessche is sinds 2001 waarnemer voor het Vlaamse gewest bij de Gemeentelijke Holding, het vehikel waar de gemeenten en provincies hun Dexia-belangen hebben zitten. Van Driessche legde uit dat hij 10 jaar lang (zonder bezoldiging of vergoeding) gerapporteerd heeft aan de Vlaamse overheid, met name aan de bevoegde minister van Binnenlands Bestuur. De commissieleden waren vooral benieuwd naar de rol van de waarnemer in een aantal concrete dossiers die een mogelijke rol hebben gespeeld in de neergang van de Gemeentelijke Holding. Zo werd onder meer verwezen naar de veelbesproken lening die de Gemeentelijke Holding in 2008 aanging om de kapitaalverhoging van Dexia te financieren en naar de groeiende liquiditeits- en schuldproblemen van de holding. Maar de commissieleden bleven grotendeels op hun honger zitten. Van Driessche moest bijvoorbeeld meermaals toegeven dat hij zich zaken niet meer kon herinneren. Tot frustratie van verschillende parlementsleden kon Van Driessche ook geen overzicht geven van zijn tussenkomsten op de raad van bestuur van de holding. (DRM)

Hugo Van Driessche is sinds 2001 waarnemer voor het Vlaamse gewest bij de Gemeentelijke Holding, het vehikel waar de gemeenten en provincies hun Dexia-belangen hebben zitten. Van Driessche legde uit dat hij 10 jaar lang (zonder bezoldiging of vergoeding) gerapporteerd heeft aan de Vlaamse overheid, met name aan de bevoegde minister van Binnenlands Bestuur. De commissieleden waren vooral benieuwd naar de rol van de waarnemer in een aantal concrete dossiers die een mogelijke rol hebben gespeeld in de neergang van de Gemeentelijke Holding. Zo werd onder meer verwezen naar de veelbesproken lening die de Gemeentelijke Holding in 2008 aanging om de kapitaalverhoging van Dexia te financieren en naar de groeiende liquiditeits- en schuldproblemen van de holding. Maar de commissieleden bleven grotendeels op hun honger zitten. Van Driessche moest bijvoorbeeld meermaals toegeven dat hij zich zaken niet meer kon herinneren. Tot frustratie van verschillende parlementsleden kon Van Driessche ook geen overzicht geven van zijn tussenkomsten op de raad van bestuur van de holding. (DRM)