De Commissie Financiën van het Vlaams parlement hoorde eerder al Francis Vermeiren, de voorzitter van de Gemeentelijke Holding, en Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene. De eerste hoorzitting was openbaar, de tweede vond plaats achter gesloten deuren. Het was de bedoeling ook de toezichthouders uit te nodigen. Die argumenteren evenwel dat het niet zinvol zou zijn te verschijnen voor de commissie. Coene wijst er daarbij op dat hij als gouverneur van de Nationale Bank enkel kan worden gehoord in Kamer en Senaat, omdat de bevoegdheden van de NBB tot het federale niveau behoren. Bovendien merkt Coene op dat de NBB geen toezichtsrol vervulde ten aanzien van de Gemeentelijke Holding. Servais van zijn kant benadrukt dat de Gemeentelijke Holding niet onder het continue toezicht viel van de voormalige CBFA noch de huidige FSMA, waardoor ze dus niet bevoegd was. Commissievoorzitter Eric Van Rompuy heeft alvast begrip voor de argumentatie van Coene en Servais. Er werden voorlopig nog geen concrete afspraken gemaakt voor de verdere hoorzittingen. Lode Vereeck (LDD) concludeert dat er een onderzoekscommissie moet komen zodat beter kan worden achterhaald wie over welke informatie beschikte. (VIM)

De Commissie Financiën van het Vlaams parlement hoorde eerder al Francis Vermeiren, de voorzitter van de Gemeentelijke Holding, en Dexia-voorzitter Jean-Luc Dehaene. De eerste hoorzitting was openbaar, de tweede vond plaats achter gesloten deuren. Het was de bedoeling ook de toezichthouders uit te nodigen. Die argumenteren evenwel dat het niet zinvol zou zijn te verschijnen voor de commissie. Coene wijst er daarbij op dat hij als gouverneur van de Nationale Bank enkel kan worden gehoord in Kamer en Senaat, omdat de bevoegdheden van de NBB tot het federale niveau behoren. Bovendien merkt Coene op dat de NBB geen toezichtsrol vervulde ten aanzien van de Gemeentelijke Holding. Servais van zijn kant benadrukt dat de Gemeentelijke Holding niet onder het continue toezicht viel van de voormalige CBFA noch de huidige FSMA, waardoor ze dus niet bevoegd was. Commissievoorzitter Eric Van Rompuy heeft alvast begrip voor de argumentatie van Coene en Servais. Er werden voorlopig nog geen concrete afspraken gemaakt voor de verdere hoorzittingen. Lode Vereeck (LDD) concludeert dat er een onderzoekscommissie moet komen zodat beter kan worden achterhaald wie over welke informatie beschikte. (VIM)