Een in het parlement unaniem gestemde wet verbiedt het dragen van een boerka in het openbaar. Overtredingen worden bestraft met een boete. Eind juli kondigden twee vrouwen die een boerka dragen aan dat ze het verbod willen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. De gemeente Etterbeek voerde in 2009 al een eigen boerkaverbod in. De politierechtbank stelde echter dat de gemeente niet bevoegd is om zo'n verbod uit te vaardigen. Burgemeester Vincent De Wolf is er wel gerust in dat het Grondwettelijk Hof het nationale boerkaverbod niet zal verbieden. Zijn gemeente komt tussen in de procedure om haar expertise ter beschikking te stellen, zegt hij. (KAV)

Een in het parlement unaniem gestemde wet verbiedt het dragen van een boerka in het openbaar. Overtredingen worden bestraft met een boete. Eind juli kondigden twee vrouwen die een boerka dragen aan dat ze het verbod willen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. De gemeente Etterbeek voerde in 2009 al een eigen boerkaverbod in. De politierechtbank stelde echter dat de gemeente niet bevoegd is om zo'n verbod uit te vaardigen. Burgemeester Vincent De Wolf is er wel gerust in dat het Grondwettelijk Hof het nationale boerkaverbod niet zal verbieden. Zijn gemeente komt tussen in de procedure om haar expertise ter beschikking te stellen, zegt hij. (KAV)