OVSG klaagde eerder op de dag aan dat verschillende gemeenten de laatste tijd werden aangesproken om hun gemeentescholen over te hevelen naar GO!. Bij sommige van die scholen gebeurde dat ondanks luidkeels protest van directie en ouders. "Men doet uitschijnen dat het GO! een offensief voert om scholen over te nemen. Maar het zijn de lokale besturen die het initiatief nemen. De manier waarop men daarover met de betrokkenen communiceert, is eveneens de bevoegdheid van de gemeente zelf. Wanneer gemeenten ons hierover benaderen, zij wij uiteraard bereid om te spreken", aldus Verdyck. Ze verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord waarin vermeld staat dat gemeentebesturen die de intentie hebben om hun onderwijsinstellingen over te dragen, in eerste instantie een overname binnen het officieel onderwijs moeten onderzoeken. "Scholen blijven dan behoren tot het officieel onderwijs. De pedagogische projecten sluiten nauw bij elkaar aan en ouders behouden de keuzevrijheid als het gaat over levensbeschouwelijke vakken. Bovendien kan het GO! via zijn scholengroepen scholen en hun personeel een goede ondersteuning bieden terwijl de school zijn lokale eigenheid behoudt." (Belga)

OVSG klaagde eerder op de dag aan dat verschillende gemeenten de laatste tijd werden aangesproken om hun gemeentescholen over te hevelen naar GO!. Bij sommige van die scholen gebeurde dat ondanks luidkeels protest van directie en ouders. "Men doet uitschijnen dat het GO! een offensief voert om scholen over te nemen. Maar het zijn de lokale besturen die het initiatief nemen. De manier waarop men daarover met de betrokkenen communiceert, is eveneens de bevoegdheid van de gemeente zelf. Wanneer gemeenten ons hierover benaderen, zij wij uiteraard bereid om te spreken", aldus Verdyck. Ze verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord waarin vermeld staat dat gemeentebesturen die de intentie hebben om hun onderwijsinstellingen over te dragen, in eerste instantie een overname binnen het officieel onderwijs moeten onderzoeken. "Scholen blijven dan behoren tot het officieel onderwijs. De pedagogische projecten sluiten nauw bij elkaar aan en ouders behouden de keuzevrijheid als het gaat over levensbeschouwelijke vakken. Bovendien kan het GO! via zijn scholengroepen scholen en hun personeel een goede ondersteuning bieden terwijl de school zijn lokale eigenheid behoudt." (Belga)