'We hebben hierover suggesties uit het werkveld ontvangen vanuit hun grote bezorgdheid om van dit schooljaar een goed schooljaar te maken voor alle leerlingen", zegt Raymonda Verdyck, gedelegeerd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Hiermee reageert Verdyck op het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Weyts om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen, luidt de redenering.

'Men wil een kader scheppen voor een eventuele heropstart van het onderwijs en daarbij de leertijd maximaliseren. Daar kunnen we ons in vinden', zegt Verdyck. Het is en blijft volgens haar wel de autonomie van de scholen om in overleg met hun team te beslissen of ze dit kader al dan niet benutten. 'Er wordt ontzettend hard gewerkt in moeilijke omstandigheden om goed onderwijs te blijven bieden. We appreciëren die inspanningen enorm en hebben ontzettend veel respect voor het engagement van onze collega's.'

Tegelijkertijd merkt het gemeenschapsonderwijs dat er in het net een sterke bekommernis leeft om de leerlingen, en zeker degene die ze vandaag moeilijker bereiken, extra kansen te bieden om het schooljaar succesvol af te ronden. 'Er wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om dit waar te kunnen maken, waar voorliggend voorstel er een van is.'

Katholiek Onderwijs

Voor het Katholiek Onderwijs zijn twee dingen belangrijk: de resterende tijd van het schooljaar zo veel mogelijk benutten om les te geven én het schooljaar goed afsluiten voor elke leerling, met een passend advies naar volgend schooljaar toe, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zaterdagmiddag.

'Het is daarom goed dat er ruimte gecreëerd wordt voor een eventuele verlenging van het schooljaar, maar het is aan de school om te beslissen of ze van die ruimte gebruik maakt, uiteraard na overleg binnen het schoolteam. Zij kennen hun leerlingen het best en zij zijn het best geplaatst om hun noden in te schatten', aldus Boeve.

Eerder op de dag kwam er van de onderwijsbonden en vanuit politieke hoek nog felle kritiek op het voorstel van minister Weyts.

'We hebben hierover suggesties uit het werkveld ontvangen vanuit hun grote bezorgdheid om van dit schooljaar een goed schooljaar te maken voor alle leerlingen", zegt Raymonda Verdyck, gedelegeerd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee reageert Verdyck op het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Weyts om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen, luidt de redenering.'Men wil een kader scheppen voor een eventuele heropstart van het onderwijs en daarbij de leertijd maximaliseren. Daar kunnen we ons in vinden', zegt Verdyck. Het is en blijft volgens haar wel de autonomie van de scholen om in overleg met hun team te beslissen of ze dit kader al dan niet benutten. 'Er wordt ontzettend hard gewerkt in moeilijke omstandigheden om goed onderwijs te blijven bieden. We appreciëren die inspanningen enorm en hebben ontzettend veel respect voor het engagement van onze collega's.' Tegelijkertijd merkt het gemeenschapsonderwijs dat er in het net een sterke bekommernis leeft om de leerlingen, en zeker degene die ze vandaag moeilijker bereiken, extra kansen te bieden om het schooljaar succesvol af te ronden. 'Er wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om dit waar te kunnen maken, waar voorliggend voorstel er een van is.'Voor het Katholiek Onderwijs zijn twee dingen belangrijk: de resterende tijd van het schooljaar zo veel mogelijk benutten om les te geven én het schooljaar goed afsluiten voor elke leerling, met een passend advies naar volgend schooljaar toe, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zaterdagmiddag.'Het is daarom goed dat er ruimte gecreëerd wordt voor een eventuele verlenging van het schooljaar, maar het is aan de school om te beslissen of ze van die ruimte gebruik maakt, uiteraard na overleg binnen het schoolteam. Zij kennen hun leerlingen het best en zij zijn het best geplaatst om hun noden in te schatten', aldus Boeve.Eerder op de dag kwam er van de onderwijsbonden en vanuit politieke hoek nog felle kritiek op het voorstel van minister Weyts.