"Men wil een kader scheppen voor een eventuele heropstart van het onderwijs en daarbij de leertijd maximaliseren. Daar kunnen we ons in vinden", zegt Verdyck. Het is en blijft volgens haar wel de autonomie van de scholen om in overleg met hun team te beslissen of ze dit kader al dan niet benutten. "Er wordt ontzettend hard gewerkt in moeilijke omstandigheden om goed onderwijs te blijven bieden. We appreciëren die inspanningen enorm en hebben ontzettend veel respect voor het engagement van onze collega's." Tegelijkertijd merkt het gemeenschapsonderwijs dat er in het net een sterke bekommernis leeft om de leerlingen, en zeker degene die ze vandaag moeilijker bereiken, extra kansen te bieden om het schooljaar succesvol af te ronden. "Er wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om dit waar te kunnen maken, waar voorliggend voorstel er een van is." Vlaams minister van Onderwijs Weyts suggereerde vandaag in enkele kranten om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen. (Belga)

"Men wil een kader scheppen voor een eventuele heropstart van het onderwijs en daarbij de leertijd maximaliseren. Daar kunnen we ons in vinden", zegt Verdyck. Het is en blijft volgens haar wel de autonomie van de scholen om in overleg met hun team te beslissen of ze dit kader al dan niet benutten. "Er wordt ontzettend hard gewerkt in moeilijke omstandigheden om goed onderwijs te blijven bieden. We appreciëren die inspanningen enorm en hebben ontzettend veel respect voor het engagement van onze collega's." Tegelijkertijd merkt het gemeenschapsonderwijs dat er in het net een sterke bekommernis leeft om de leerlingen, en zeker degene die ze vandaag moeilijker bereiken, extra kansen te bieden om het schooljaar succesvol af te ronden. "Er wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om dit waar te kunnen maken, waar voorliggend voorstel er een van is." Vlaams minister van Onderwijs Weyts suggereerde vandaag in enkele kranten om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen. (Belga)