De komende drie weken buigen verschillende werkgroepen zich over alle voorstellen om het dossier van de geluidshinder te objectiveren. Dat is nodig, zeiden zowel federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) als de Vlaamse en Brusselse ministers-presidenten, Geert Bourgeois (N-VA) en Rudi Vervoort (PS) dat dat nodig was. Zij zaten donderdagochtend samen in Lambermont voor een werkvergadering van het Overlegcomité over het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Die vergadering diende vooral om de werkmethode vast te leggen.

Er zijn verschillende voorstellen. Bourgeois, Vervoort en Waals minister-president Paul Magnette (PS) wijzen naar de federale regering om een initiatief te nemen. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) verwees naar het voorstel dat de Brusselse regering vorige week deed. Het hield in dat Brussel bereid is geen boetes te heffen voor het overtreden van de strengere geluidsnormen, maar enkel op drie voorwaarden: geen vluchten meer via de Kanaalroute, geen vluchten tussen 6 en 7 uur over de zogeheten bocht naar links en een strikt respect voor de windnormen.

Bourgeois daarentegen wilde niet ingaan op het Vlaamse plan dat donderdagmorgen in De Tijd uitlekte. Het idee, van de hand van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N­-VA), komt erop neer dat Vlaanderen en Brussel de geluidsoverlast verdelen. Vlaanderen zou 70 procent op zich nemen, Brussel 30 procent. Volgens De Tijd verschilt dat weinig met de huidige toestand. Weyts vindt dat elk gewest vervolgens zelf hun eigen vliegroutes mag bepalen boven hun eigen grondgebied. Dat komt neer op een regionalisering van luchtverkeersleider Belgocontrol. Het idee is nog niet op tafel gekomen en wordt pas voorgelegd 'als de tijd daarvoor rijp is', aldus De Tijd, dat bronnen uit de Vlaamse regeringskringen citeert.

De komende drie weken buigen verschillende werkgroepen zich over alle voorstellen om het dossier van de geluidshinder te objectiveren. Dat is nodig, zeiden zowel federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) als de Vlaamse en Brusselse ministers-presidenten, Geert Bourgeois (N-VA) en Rudi Vervoort (PS) dat dat nodig was. Zij zaten donderdagochtend samen in Lambermont voor een werkvergadering van het Overlegcomité over het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Die vergadering diende vooral om de werkmethode vast te leggen.Er zijn verschillende voorstellen. Bourgeois, Vervoort en Waals minister-president Paul Magnette (PS) wijzen naar de federale regering om een initiatief te nemen. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) verwees naar het voorstel dat de Brusselse regering vorige week deed. Het hield in dat Brussel bereid is geen boetes te heffen voor het overtreden van de strengere geluidsnormen, maar enkel op drie voorwaarden: geen vluchten meer via de Kanaalroute, geen vluchten tussen 6 en 7 uur over de zogeheten bocht naar links en een strikt respect voor de windnormen.Bourgeois daarentegen wilde niet ingaan op het Vlaamse plan dat donderdagmorgen in De Tijd uitlekte. Het idee, van de hand van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N­-VA), komt erop neer dat Vlaanderen en Brussel de geluidsoverlast verdelen. Vlaanderen zou 70 procent op zich nemen, Brussel 30 procent. Volgens De Tijd verschilt dat weinig met de huidige toestand. Weyts vindt dat elk gewest vervolgens zelf hun eigen vliegroutes mag bepalen boven hun eigen grondgebied. Dat komt neer op een regionalisering van luchtverkeersleider Belgocontrol. Het idee is nog niet op tafel gekomen en wordt pas voorgelegd 'als de tijd daarvoor rijp is', aldus De Tijd, dat bronnen uit de Vlaamse regeringskringen citeert.