Die studie moet er komen op straffe van een dwangsom van 300.000 euro per maand, zegt de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault vrijdagavond.

Volgens Fremault moet de federale regering er ook over waken dat het aantal inbreuken op de Brusselse geluidsnormen niet stijgt. Anderhalf jaar geleden, op 19 juli 2017, had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn tegen de Brusselse geluidsnormen bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01.

De rechtbank ging toen echter niet in op de vraag van het Brussels gewest en van enkele Brusselse gemeenten om de kanaalroute helemaal te verbieden.

De rechter besliste toen wel dat de Belgische staat op eigen kosten een objectieve impactstudie naar de geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem moest uitvoeren. Omdat die studie er nog steeds niet is, was het Brussels Gewest opnieuw naar de rechtbank gestapt. Die beslist nu dus dat de impactstudie er tegen juni moet zijn.

Die studie moet er komen op straffe van een dwangsom van 300.000 euro per maand, zegt de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault vrijdagavond.Volgens Fremault moet de federale regering er ook over waken dat het aantal inbreuken op de Brusselse geluidsnormen niet stijgt. Anderhalf jaar geleden, op 19 juli 2017, had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn tegen de Brusselse geluidsnormen bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01. De rechtbank ging toen echter niet in op de vraag van het Brussels gewest en van enkele Brusselse gemeenten om de kanaalroute helemaal te verbieden. De rechter besliste toen wel dat de Belgische staat op eigen kosten een objectieve impactstudie naar de geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem moest uitvoeren. Omdat die studie er nog steeds niet is, was het Brussels Gewest opnieuw naar de rechtbank gestapt. Die beslist nu dus dat de impactstudie er tegen juni moet zijn.