Dat meldt de persrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Diezelfde milieustakingsrechter stelt wel vast dat de overheid nog geen enkele poging gedaan heeft om dat plan te schrappen of zo een staten-generaal te organiseren.

In een vonnis van 30 mei 2018 had de milieustakingsrechter, op vordering van enkele noordrandgemeenten geoordeeld dat fases 1 tot 5 en 7 van het zogenaamd 'plan Wathelet' over het luchtverkeer van en naar de nationale luchthaven van Zaventem, gestaakt moesten worden, en dat er een 'Staten-generaal van de nationale luchthaven' moest georganiseerd worden om met de gewesten en de gemeentebesturen van Vlaams- en Waals Brabant en Brussel een akkoord over de vliegroutes te bereiken. De Belgische staat had 90 weken de tijd gekregen om het vonnis uit te voeren, zoniet moest ze een dwangsom van 50.000 euro per week vertraging betalen.

Lopende zaken

Ondertussen zijn deze 90 weken verstreken, en de noordrandgemeenten hadden een deurwaarder naar de Belgische staat gestuurd om de betaling van de dwangsommen te eisen. De Belgische staat stapte daarop opnieuw naar de milieustakingsrechter en argumenteerde met succes dat ze het vonnis niet kon en mocht uitvoeren tijdens de periode van lopende zaken. Daarom heeft de rechter de termijn van 90 weken om het vonnis uit te voeren, nu verlengd met 434 dagen. De rechter was er wel niet mee akkoord dat 90 weken te weinig waren om het vonnis uit te voeren, of dat het vonnis in de praktijk onuitvoerbaar was. Ook weigerde de rechter om de dwangsommen te verminderen of te plafonneren, aangezien de Belgische staat nog geen enkele poging had gedaan om het vonnis uit te voeren.

Dat meldt de persrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Diezelfde milieustakingsrechter stelt wel vast dat de overheid nog geen enkele poging gedaan heeft om dat plan te schrappen of zo een staten-generaal te organiseren.In een vonnis van 30 mei 2018 had de milieustakingsrechter, op vordering van enkele noordrandgemeenten geoordeeld dat fases 1 tot 5 en 7 van het zogenaamd 'plan Wathelet' over het luchtverkeer van en naar de nationale luchthaven van Zaventem, gestaakt moesten worden, en dat er een 'Staten-generaal van de nationale luchthaven' moest georganiseerd worden om met de gewesten en de gemeentebesturen van Vlaams- en Waals Brabant en Brussel een akkoord over de vliegroutes te bereiken. De Belgische staat had 90 weken de tijd gekregen om het vonnis uit te voeren, zoniet moest ze een dwangsom van 50.000 euro per week vertraging betalen.Ondertussen zijn deze 90 weken verstreken, en de noordrandgemeenten hadden een deurwaarder naar de Belgische staat gestuurd om de betaling van de dwangsommen te eisen. De Belgische staat stapte daarop opnieuw naar de milieustakingsrechter en argumenteerde met succes dat ze het vonnis niet kon en mocht uitvoeren tijdens de periode van lopende zaken. Daarom heeft de rechter de termijn van 90 weken om het vonnis uit te voeren, nu verlengd met 434 dagen. De rechter was er wel niet mee akkoord dat 90 weken te weinig waren om het vonnis uit te voeren, of dat het vonnis in de praktijk onuitvoerbaar was. Ook weigerde de rechter om de dwangsommen te verminderen of te plafonneren, aangezien de Belgische staat nog geen enkele poging had gedaan om het vonnis uit te voeren.