De federale en gewestregeringen hadden op 23 februari beslist om werkgroepen op te richten, die drie weken de tijd zouden krijgen om de problematiek van de geluidshinder rond de nationale luchthaven te objectiveren. Na die technische oefening moeten de ministers een politiek akkoord bereiken over het Vlaamse belangenconflict tegen de Brusselse geluidsnormen. Het is nu aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een verslag te maken van de werkzaamheden van de werkgroepen. Begin volgende week, op een nog vast te leggen moment, zouden de ministers opnieuw samenkomen, aldus het kabinet van premier Charles Michel. Het zal niet om een formele bijeenkomst van het Overlegcomité gaan. Een andere bron gewaagde van de mogelijkheid om reeds in de loop van het weekeinde een vergadering te beleggen, maar het is weinig waarschijnlijk dat dit scenario zich voltrekt. De federale ministers zijn immers ook aan een begrotingscontrole begonnen. (Belga)

De federale en gewestregeringen hadden op 23 februari beslist om werkgroepen op te richten, die drie weken de tijd zouden krijgen om de problematiek van de geluidshinder rond de nationale luchthaven te objectiveren. Na die technische oefening moeten de ministers een politiek akkoord bereiken over het Vlaamse belangenconflict tegen de Brusselse geluidsnormen. Het is nu aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een verslag te maken van de werkzaamheden van de werkgroepen. Begin volgende week, op een nog vast te leggen moment, zouden de ministers opnieuw samenkomen, aldus het kabinet van premier Charles Michel. Het zal niet om een formele bijeenkomst van het Overlegcomité gaan. Een andere bron gewaagde van de mogelijkheid om reeds in de loop van het weekeinde een vergadering te beleggen, maar het is weinig waarschijnlijk dat dit scenario zich voltrekt. De federale ministers zijn immers ook aan een begrotingscontrole begonnen. (Belga)