Een groep bestaande uit nu acht Brusselaars diende het verzoek op 17 oktboer in, om een einde te eisen aan wat zij de discriminerende behandeling van de inwoners van Brussel noemen, door de vluchten boven de hoofdstad. Volgens hen worden de verbodsbepalingen voor nachtvluchten door bepaalde soorten vliegtuigen niet nageleefd. Ze baseren hun eis op het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dat laatste voorziet in "het recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid". De klagers vinden dat de activiteiten van de luchthaven hun gezondheid schade toebrengen. Ze menen ook dat de autoriteiten het statistische risico op een vliegongeval boven hun woningen onderschatten, en hekelen dat er geen maatregelen komen die andere landen gewoonlijk wel treffen, zoals delokalisatie van de meest vervuilende activiteiten en verhuis van de pistes van de luchthaven. Volgens de klagers worden de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook geschonden. Als de rechter hen gelijk geeft, eisen ze 1.000 euro per daad die in strijd is met het verbod. (Belga)

Een groep bestaande uit nu acht Brusselaars diende het verzoek op 17 oktboer in, om een einde te eisen aan wat zij de discriminerende behandeling van de inwoners van Brussel noemen, door de vluchten boven de hoofdstad. Volgens hen worden de verbodsbepalingen voor nachtvluchten door bepaalde soorten vliegtuigen niet nageleefd. Ze baseren hun eis op het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dat laatste voorziet in "het recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid". De klagers vinden dat de activiteiten van de luchthaven hun gezondheid schade toebrengen. Ze menen ook dat de autoriteiten het statistische risico op een vliegongeval boven hun woningen onderschatten, en hekelen dat er geen maatregelen komen die andere landen gewoonlijk wel treffen, zoals delokalisatie van de meest vervuilende activiteiten en verhuis van de pistes van de luchthaven. Volgens de klagers worden de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook geschonden. Als de rechter hen gelijk geeft, eisen ze 1.000 euro per daad die in strijd is met het verbod. (Belga)